เปิดบ้านวิชาการสานสัมพันธ์ชุมชน "อุ่นไอรัก สายใยบ้านนิคม"...
วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต ร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการสานสัมพันธ์ชุมชน "อุ่นไอรัก สายใยบ้านนิคม" ครั้งที่ ๔ โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน การออกร้านค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ดีของทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดความร่วมมือในการช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ต่อไป ณ สนามโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต หมู่ที่ ๑ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : FB ป.โจ๊ก เจริญศักดิ์ Update : 12 มี.ค. 2562