เปิดนิทรรศการเคลื่อนที่"เมืองไทยในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ (12 มีนาคม 2562) ที่อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala) อ.เมือง จ.ยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่"เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้บริหาร สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม
-
สำหรับนิทรรศการเคลื่อนที่ "เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 28 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala) แห่งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งชุดการเรียนรู้ ที่จะช่วยให้ทุกท่านได้ศึกษาพระราชประวัติของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พระราชกรณียกิจ ที่เป็นคุณูปการแก่ปวงชนชาวไทย คือ การพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 รวมถึงการเสด็จมาประทับแรม และทรงลงพระปรมาภิไธย ย่อ ป.ป.ร. ที่ผาหิน ภายในวัดคูหาภิมุข จังหวัดยะลา นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ ปวงชนชาวไทยและชาวยะลาเป็นอย่างยิ่ง
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 12 มี.ค. 2562