ร่วมรับฟังการเสวนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)...
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งเเต่เวลา ๐๙.๐๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานนำส่วนราชการ เข้ารับฟังการถ่ายทอดสดการเสวนาฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conferance) ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลาโดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ สั่งการ จากห้องประชุมดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย แขวงราชบพิธ กรุงเทพฯ
ภาพ / ข่าว : ป.โจ๊ก เจริญศักดิ์ Update : 7 ก.พ. 2562