ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ทบทวน/เตรียมความพร้อมการป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบ...

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยพันเอกทรงชัย สมเคหา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา (ฝ่ายทหาร) นายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอกรงปินัง และนายวันสุกรี แวมามะ ป้องกันจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมกำชับกำลังพลในพื้นที่ ให้เตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อย ทบทวนมาตรการในการป้องกันเหตุการณ์จากความไม่สงบในพื้นที่ฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล ( ชคต.) ทั้ง ๔ ตำบล ของอำเภอกรงปินัง (ชคต.สะเอะ/ชคต.ห้วยกระทิง/ชคต.ปุโรง/ชคต.กรงปินัง) จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : FB.ป.โจ๊ก เจริญศักดิ์ Update : 3 ม.ค. 2562