ผู้ว่าฯ พบประชาชน

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๕น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ออกรายการวิทยุ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน" ณ ห้องส่ง สวท.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบในประเด็นดังนี้
- นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
- กลุ่มดะวะห์จังหวัดยะลา เตรียมจัดกิจกรรมดะวะห์ระดับโลก
- การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ประจำปี ๒๕๖๒
- สถานการณ์โรคหัดในพื้นที่จังหวัดยะลา
- และข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดในประเด็นอื่นๆ

ภาพ / ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ Update : 12 ต.ค. 2561