พิธีเปิดงาน "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถนนคนเดิน ท่าสาปแต่ก่อน"

วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดงาน "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถนนคนเดิน ท่าสาปแต่ก่อน" โดยมีนายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองยะลา กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เกิดชุมชนแข้มแข็งยั่งยืน โดยการนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีชีวิตในการผลิตสินค้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ณ บริเวณซอยเมืองท่าเก่า หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : FB ป.โจ๊ก เจริญศักดิ์ Update : 9 ก.ย. 2561