ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาฯ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 3 ห้องประชุมพิกุล นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) โดยมีนายนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ส่วนราชการ และ ภาคประชาสังคมเข้าร่วมการประชุม
ภาพ / ข่าว : สำนักงานจังหวัดยะลา Update : 12 ก.ค. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ