ผู้ว่าฯ ยะลา รับราษฎรเข้ารายงานตัวเพื่อร่วมในการเสริมสร้างยะลาฯ
วันนี้ (27 มิ.ย.61) ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคารศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดพิธีรับรายงานตัวราษฎรเพื่อเข้าร่วมในการเสริมสร้างยะลาสันติสุข ซึ่งเป็นราษฎรที่สงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรง แต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับ จำนวน 17 ราย ราษฎรที่ตกเป็นจำเลยในคดีความมั่นคงฯ และอยู่ระหว่างการประกันตัวในชั้นศาล ซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกับทางราชการ ในการสร้างความสันติสุขให้บังเกิดขึ้นในจังหวัดยะลา จำนวน 5 ราย และราษฎรที่ตกเป็นจำเลยในคดีความมั่นคง และปัจจุบันศาลได้พิจารณายกฟ้องแต่มีความหวาดระแวงอยู่ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต เมื่อทราบนโยบาย “ศูนย์ยะลาสันติสุข” จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกับทางราชการ ในการสร้างความสันติสุขให้บังเกิดขึ้นในจังหวัดยะลา จำนวน 2 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 24 ราย

ทั้งนี้ ตามที่จังหวัดยะลาได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ โดยได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ยะลาสันติสุข” ขึ้น เพื่ออำนวยความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรที่อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือราษฎรที่หลงผิด หรือไม่ได้มีเจตนากระทำความผิดโดยตรง เพื่อให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดี หรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน มีผู้มารายงานตัวแล้ว จำนวน 304 ราย

ซึ่งภายหลังจากบุคคลทั้ง 24 ราย ได้รับทราบถึงแนวทางยะลาสันติสุข จึงเกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นว่าจังหวัดยะลาในนาม “ศูนย์ยะลาสันติสุข” จะให้ความเป็นธรรมกับตนเองและครอบครัว จึงได้ติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมสร้างยะลาสันติสุขต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในครั้งนี้
ภาพ / ข่าว : สวท.ยะลา Update : 27 มิ.ย. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ