ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
วันนี้ (6 มิ.ย. 61) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ได้จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ขึ้นที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ทั้งนี้ เพื่อให้การวางแผนการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารติดตามผลการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 145 คน แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 93 โรง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ 8 คน นักวิชาการอิสลามศึกษา จำนวน 8 คน และข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จำนวน 36 คน

นอกจากนี้ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการยะลา ยังได้เดินทางมาร่วมพบปะกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และมอบนโยบาย อีกด้วย
ภาพ / ข่าว : สทท.ยะลา Update : 7 มิ.ย. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ