พิธีเปิดงาน "๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน"
วันนี้ (7 มิ.ย. 61) ที่หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรม "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน สร้างกิจกรรมวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดฉายการ์ตูนแอนิเมชัน "ปลูกฝังค่านิยมสหกรณ์ Cooperative Values" กิจกรรมถามตอบปัญหาชิงรางวัลจากการ์ตูนแอนิเมชันที่ได้รับชม พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานการบันทึกรายงานการประชุมของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การประกวดผลงานการบันทึกบัญชีของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การประกวดผลงานเรียงความในหัวข้อ "สหกรณ์ในใจหนู" การอ่านผลงานเรียงความในหัวข้อ "สหกรณ์ในใจหนู" โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการสหกรณ์ในโรงเรียน โดยตัวแทนครู และนักเรียนจากโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น และโรงเรียนต้นแบบ Best Practice กิจกรรมนันทนาการด้านการสหกรณ์ โดยทีมวิทยากรการสหกรณ์ ร่วมกับคณะทำงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ขบวนการสหกรณ์ และประชาชนในจังหวัดยะลา เข้าร่วมจำนวน 140 คน
ภาพ / ข่าว : สทท.ยะลา,สนง.ประชาสัมพันธ์ Update : 7 มิ.ย. 2561