พิธีเปิดงาน "สืบสานประเพณี เบตงมหาสงกรานต์ เล่นน้ำแบบวิถีไทย
วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น.นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (สืบสานประเพณี เบตงมหาสงกรานต์ เล่นน้ำแบบวิถีไทย) โดยมีกิจกรรมการประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรม การแสดงดนตรีทางวัฒนธรรมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ การสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ณ บริเวณหอนาฬิกา เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ภาพ / ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ Update : 13 เม.ย. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ