พิธีตักบาตรสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปีใหม่ไทย
วันนี้ 13 เม.ย. 61 เมื่อเวลา 07.30 น. ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธีตักบาตร พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.สมชาติ เปรมจิตต์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร-สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีพระราชปัญญามุณี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธี และนำพระภิกษุสงฆ์สามเณร ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อย่างเข้มงวด

สำหรับการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เทศบาลนครยะลาได้จัดขึ้น เป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อให้ประชาชนชาวยะลา ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดถึง เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ อีกด้วย สำหรับในปีนี้ทางเทศบาลนครยะลา มีการจัดพื้นที่อุโมงค์น้ำให้เล่นน้ำสงกรานต์ ที่บริเวณถนนรวมมิตรภายในเขตเทศบาลนครยะลา
ภาพ / ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ , สทท.ยล. / สนง.ประชาสัมพันธ์ Update : 13 เม.ย. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ