ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 (เบตง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันนี้ (12 เม.ย. 61) นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยมีนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจให้การต้อนรับ

สำหรับในพื้นที่อำเภอเบตง ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561” ขึ้น และได้มีการกำหนดจุดตรวจและหน่วยบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน จำนวน 2 จุดหลัก ประกอบด้วย 1.จุดตรวจป้อม ศอร. ในเขตเทศบาลเมืองเบตง และ 2.จุดตรวจบ้านนาข่อย ตำบลยะรม และด่านชุมชน อีก 3 จุด ในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง ตำบลตาเนาะแมเราะ และตำบลธารน้ำทิพย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และภาคประชาชน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามแนวทาง “ประชารัฐ”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้ง ยังเป็นป้องกันการเข้ามาสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดี ที่ต้องการสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
ภาพ / ข่าว : สวท.เบตง จ.ยะลา Update : 13 เม.ย. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ