ร่วมต้อนรับพลเอก ธีรชัย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการทุนการศึกษา
วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานร่วมต้อนรับพลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการทุนการศึกษาพร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนาม ฮ.ชั่วคราวโรงเรียนกาบังพิทยาคม และโรงเรียนบ้านบาละ หมู่ที่ ๑ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 14 ก.พ. 2561
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ