ถาม-ตอบ (FAQ)
คนที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้เพราะมีโรคประจำตัวก็ไม่มีจ้อยกเว้นในการติดต่อหน่วยงานราชการ หรือทำธุรกรรมทางการเงินได้เลยใช่มั้ยคะ
โพสต์เมื่อ: 17 ต.ค. 2564 12:48 น.
เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเพราะมีโรคประจำตัว คิดว่าก็คงมีอีกหลายคนอยากทราบว่าบุคคลเหล่านี้ก็ไม่ได้รับการยกเว้นใช่มั้ยคะ หลังวันที่ 25 ตุลาคือเราไม่สามารถติดต่อหน่วยงานใดได้เลย เข้าธนาคารก็ไม่ได้ แล้วเราจะทำยังไงคะช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะ
BANNY nipa.krataii20@gmail.com


ความคิดเห็นที่ 1
ความคิดเห็นที่ 1 ตอบเมื่อ 19 ต.ค. 2564 16:00 น.
- สำหรับมาตรการในการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และธนาคาร ปัจจุบันยังเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
จนท.ศดธ. damrongdham.yala@gmail.com
แสดงความคิดเห็น