ถาม-ตอบ (FAQ)
เดินทางข้ามจังหวัด
โพสต์เมื่อ: 1 ต.ค. 2564 09:55 น.
จากหาดใหญ่ไปเบตงโดนกักตัวไหมคะ
wunee sunee.p@labour.mail.go.th


ความคิดเห็นที่ 1
ความคิดเห็นที่ 1 ตอบเมื่อ 1 ต.ค. 2564 15:40 น.
- ขอความร่วมมืองดเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้แจ้งต่อหัวหน้าด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานประจำด่านตรวจ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจ เพื่อใช้ดุลยพินิจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่าน เรียกตรวจยานพาหนะทุกคัน พร้อมทั้งให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดยะลา สแกน QR Code (Yala safe alert) ณ ด่านตรวจรอยต่อพื้นที่จังหวัด
- พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ สามารถเข้าตรวจและจัดให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อเข้ารับการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต หรือเข้ารับการรักษาตามกระบวนการสาธารณสุข
จนท.ศดธ. damrongdham.yala@gmail.com
แสดงความคิดเห็น