ถาม-ตอบ (FAQ)
เดินทางข้ามจังหวัด
โพสต์เมื่อ: 26 ก.ย. 2564 11:51 น.
ถ้าจะเดินทางไปยังอำเภอเบตง จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไรบ้าง
Mono printerthemet@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 1
ความคิดเห็นที่ 1 ตอบเมื่อ 27 ก.ย. 2564 09:21 น.
ขอความร่วมมืองดเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้แจ้งต่อหัวหน้าด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานประจำด่านตรวจ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจ เพื่อใช้ดุลยพินิจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่าน เรียกตรวจยานพาหนะทุกคัน พร้อมทั้งให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดยะลา สแกน QR Code (Yala safe alert) ณ ด่านตรวจรอยต่อพื้นที่จังหวัด
จนท.ศดธ, damrongdham.yala@gmail.com


ความคิดเห็นที่ 2
ความคิดเห็นที่ 2 ตอบเมื่อ 29 ก.ย. 2564 13:46 น.
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 สามารถเดินทางเข้าจังหวัดยะลาได้ปกติหรือยังคะ
Fammy mah_mil@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 3
ความคิดเห็นที่ 3 ตอบเมื่อ 29 ก.ย. 2564 15:25 น.
ขอความร่วมมืองดเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้แจ้งต่อหัวหน้าด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานประจำด่านตรวจ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจ เพื่อใช้ดุลยพินิจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่าน เรียกตรวจยานพาหนะทุกคัน พร้อมทั้งให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดยะลา สแกน QR Code (Yala safe alert) ณ ด่านตรวจรอยต่อพื้นที่จังหวัด ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 แต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๔ ต้องรอประกาศจาก ศบค.ค่ะ
จนท.ศดธ, damrongdham.yala@gmail.com


ความคิดเห็นที่ 4
ความคิดเห็นที่ 4 ตอบเมื่อ 1 ต.ค. 2564 09:50 น.
เดินทางจากหาดใหญ่ไปเบตงโดนกักตัวไหมคะ
sunee sunee.p@labour.mail.go.th
แสดงความคิดเห็น