ถาม-ตอบ (FAQ)
เดินทางเขเาจังหวัด
โพสต์เมื่อ: 6 ก.ย. 2564 11:22 น.
พรุ่งนี้มีนัดฉีดวัคซีนต้องขออนุญาตเดินทางเข้าจังหวัดไมคะ
เนย Toung_sleep@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 1
ความคิดเห็นที่ 1 ตอบเมื่อ 6 ก.ย. 2564 14:39 น.
จังหวัดยะลาขอความร่วมมืองดเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่โรค ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่คงมีอำนาจในการตรวจตราความเรียบร้อยและการตรวจคัดกรองเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยเป็นไปตามแนวทางทที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)กำหนด และให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดยะลาทุกคนสแกน QR Code (YALA SAFE ALERT) ณ ด่านตรวจรอยต่อในพื้นที่จังหวัดยะลา
จนท.ศดธ. damrongdham.yala@gmail.com
แสดงความคิดเห็น