ถาม-ตอบ (FAQ)
มาฉีดวีคซีนตามนัด
โพสต์เมื่อ: 26 ส.ค. 2564 13:22 น.
เดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าจังหวัดยะลาเพื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามนัด ทำอย่างไร
จงกรม Jongkrom@bcnyala.ac.th


ความคิดเห็นที่ 1
ความคิดเห็นที่ 1 ตอบเมื่อ 26 ส.ค. 2564 13:45 น.
ต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นกรณีข้ามเขตจังหวัด ที่ออกโดยอำเภอ หรือหัวหน้าด่านรอยต่อพื้นที่จังหวัดยะลา หรือเอกสารรับ
รองการปฎิบัติหน้าที่ หรือเอกสารรับรองการติดต่อราชการ ควบคู่กับหลักฐานที่ได้บันทึกข้อมูลการเดินทางผ่านเว็บไซต์ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นขอเอกสารรับรองความจำเป็นได้ ณ ที่ว่าการอำเภอที่ท่านอาศัยอยู่
จนท.ศดธ. damrongdham.yala@gmail.com
แสดงความคิดเห็น