ถาม-ตอบ (FAQ)
วัคซีนโควิดสำหรับประชาชนทั่วไป
โพสต์เมื่อ: 21 ก.ค. 2564 12:34 น.
จากการสอบถาม หน่วยงานสาธารณสุข, รพ ยะลา, เทศบาลตลอดจนประกันสังคม ไม่พบแผนงาน หรือ เป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับวัคซีนโควิดของกลุ่มบุคคลทั่วไป อยากให้มีระบบจัดคิวอย่างเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนได้ลงทะเบียนและทราบประมาณการณ์ล่วงหน้าค่ะ ทั้งนี้จากการลงชื่อจองกับ รพ ยะลา ก็ไม่ได้ข้อมูลลำดับ หมายเลขการจอง เพื่อตรวจสอบ/ติดตามสถานะ ต่อไป รบกวนแนะนำ หากมีช่องทางอื่นที่ประชาชนทั่วไป (นอกจากผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรัง) สามารถเข้าถึงได้ค่ะ
Nisa yingjung701@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 1
ความคิดเห็นที่ 1 ตอบเมื่อ 21 ก.ค. 2564 13:51 น.
ตอนนี้ปริมาณวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนน้อย จึงมีนโยบายในการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง. เพื่อลดอัตราตายที่สูงก่อน ส่วนประชาชนกลุ่มทั่วไปเมื่อวัคซีนเข้ามาพอเพียงจะเปิดให้ลงทะเบียนในโอกาสต่อไปครับ
จนท.ศดธ. damrongdham.yala@gmail.com


ความคิดเห็นที่ 2
ความคิดเห็นที่ 2 ตอบเมื่อ 21 ก.ค. 2564 14:03 น.
ขอบคุณค่ะ
ไม่ทราบว่าผู้สูงอายุ กับ กลุ่มเปราะบาง มีกี่คนที่ลงทะเบียนไว้ /รับวัคซีนไปกี่คน / เหลืออีกกี่คนหรอคะ?
(หากพอทราบตัวเลข ก็พอจะประเมินได้ว่า ต้องรออีกกี่ซักกี่เดือน)
Nisa yingjung701@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 3
ความคิดเห็นที่ 3 ตอบเมื่อ 21 ก.ค. 2564 15:43 น.
ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมตามทางจังหวัดจะสื่อสารเป็นระยะครับ
จนท.ศดธ. damrongdham.yala@gmail.com
แสดงความคิดเห็น