งบทดลองราชการ
สป.มท. 1502
ประเภทงบ เดือน ปีงบประมาณ วันที่ลงประกาศ
สป.มท.(1502) กันยายน 2563 14 ต.ค. 2563
สป.มท.(1502) สิงหาคม 2563 14 ก.ย. 2563
สป.มท.(1502) กรกฎาคม 2563 10 ส.ค. 2563
สป.มท.(1502) มิถุนายน 2563 13 ก.ค. 2563
สป.มท.(1502) พฤษภาคม 2563 12 มิ.ย. 2563
สป.มท.(1502) เมษายน 2563 14 พ.ค. 2563
สป.มท.(1502) มีนาคม 2563 9 เม.ย. 2563
สป.มท.(1502) กุมภาพันธ์ 2563 9 มี.ค. 2563
สป.มท.(1502) มกราคม 2563 7 ก.พ. 2563
สป.มท.(1502) ธันวาคม 2563 3 ม.ค. 2563
สป.มท.(1502) พฤศจิกายน 2563 13 ธ.ค. 2562
สป.มท.(1502) ตุลาคม 2563 8 พ.ย. 2562
จังหวัด G084
ประเภทงบ เดือน ปีงบประมาณ วันที่ลงประกาศ
งบจังหวัด(G084) กันยายน 2563 12 ต.ค. 2563
งบจังหวัด(G084) สิงหาคม 2563 14 ก.ย. 2563
งบจังหวัด(G084) กรกฎาคม 2563 14 ก.ย. 2563
งบจังหวัด(G084) มิถุนายน 2563 7 ส.ค. 2563
งบจังหวัด(G084) พฤษภาคม 2563 5 มิ.ย. 2563
งบจังหวัด(G084) เมษายน 2563 7 พ.ค. 2563
งบจังหวัด(G084) มีนาคม 2563 7 เม.ย. 2563
งบจังหวัด(G084) กุมภาพันธ์ 2563 9 มี.ค. 2563
งบจังหวัด(G084) มกราคม 2563 7 ก.พ. 2563
งบจังหวัด(G084) ธันวาคม 2563 3 ม.ค. 2563
งบจังหวัด(G084) พฤศจิกายน 2563 13 ธ.ค. 2562
งบจังหวัด(G084) ตุลาคม 2563 8 พ.ย. 2562