จำนวนโครงการทั้งหมด : 30 โครงการ

จำนวนรายการคอมพิวเตอร์ทั้งหมด : 91 รายการ

งบประมาณทั้งหมด : 2200450 บาท


สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา (มีโครงการทั้งหมด 2 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 141360  บาท)

เทศบาลตำบลโกตาบารู (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 42700  บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 292000  บาท)

เทศบาลตำบลปะแต (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 61700  บาท)

เทศบาลนครยะลา (มีโครงการทั้งหมด 2 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 124100  บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 114500  บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 109500  บาท)

เทศบาลตำบลบุดี (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 96500  บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 26500  บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 49400  บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 205000  บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 83300  บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 62500  บาท)

เทศบาลตำบลลำใหม่ (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 98500  บาท)

เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 72000  บาท)

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา (มีโครงการทั้งหมด 2 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 139210  บาท)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 0  บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 30000  บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 135200  บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 57000  บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 29000  บาท)

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ (มีโครงการทั้งหมด 2 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 61600  บาท)

เทศบาลตำบลยะหา (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 9800  บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 49500  บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 99300  บาท)

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง (มีโครงการทั้งหมด 1 โครงการ)
( จำนวนเงินโครงการทั้งหมด 10280  บาท)