สรุปโครงการทั้งหมด :

หน่วยงาน
จำนวนโครงการ
จำนวนเงิน ( บาท )
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
2
141360
เทศบาลตำบลโกตาบารู
1
42700
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
1
292000
เทศบาลตำบลปะแต
1
61700
เทศบาลนครยะลา
2
124100
องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ
1
114500
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
1
109500
เทศบาลตำบลบุดี
1
96500
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
1
26500
องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
1
49400
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม
1
205000
องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
1
83300
องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
1
62500
เทศบาลตำบลลำใหม่
1
98500
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
1
72000
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา
2
139210
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
1
0
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง
1
30000
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
1
135200
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ
1
57000
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย
1
29000
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์
2
61600
เทศบาลตำบลยะหา
1
9800
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร
1
49500
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
1
99300
องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง
1
10280
รวม
30
2200450