14 กันยายน 2518

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ ไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดคูหาภิมุข อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

PrintEmail

1 กันยายน 2515

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ บ้านกือลอง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

PrintEmail

23 มีนาคม 2502

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

PrintEmail

ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา
สำนักงานจังหวัดยะลา
โทร/โทรสาร 0-7322-0700 ต่อ 75048
พัฒนาโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา