ประเด็นปัญหาการร้องเรียน

ความเดือดร้อน/ขอความช่วยเหลือ

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ

แจ้งเบาะแส

ปัญหาที่ดิน

สถานบริการ

ขอรับบริการ / ข้อเสนอแนะ

ช่องทางการร้องเรียน
คลิกเพื่อดูภาพขยาย
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
คลิกเพื่อดูภาพขยาย