กำหนดการ
เกี่ยวกับกิจกรรม
ข่าวสาร
แผนที่
ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
เมื่อวันที่ (19 พ.ย. 61) ที่ห้องศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ซึ่งมีการพิจารณาเส้นทาง ระยะทาง และข้อมูลผู้ที่มาลงทะเบียน อ้างอิงจากกิจกรรม "Bike for Dad" เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่าน โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว้าราชการจังหวัดยะลา นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว้าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ http://www.yala.go.th/subdomain/bike/event และทางจังหวัดยะลา ได้จัดเตรียมสถานที่ และเจ้าที่มาให้บริการในการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอีกช่องทาง โดยผู้มาสมัครต้องเตรียมบัตรประชาชนมาด้วย ณ บริเวณหน้าห้องโถง อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา และจะมีกำหนดการซ้อมใหญ่ เสมือนจริงในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ก่อนเริ่มพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการแปลอักษร ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก และปล่อยขบวนจักรยาน ณ บริเวณหน้าอำเภอเมืองยะลา รวมถึงมีกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ณ สวนขวัญเมืองยะลา เทศบาลนครยะลา

สำหรับเส้นทางปั่นจักรยานจะมีระยะทาง 29 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้น หน้าอำเภอเมืองยะลา ถนนสุขยางค์ ผ่านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านแยกมลายูบางกอก แยกสะเตง แวะจุดพักรถ ณ บริเวณสวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา เพื่อร่วมกิจกรรมสาธารณะ ปลูกต้นไม้ จากนั้น ออกทางศาลจังหวัดยะลา เลี้ยวออกไปถนนวงเวียน 2 ไปแยกโรงพยาบาลยะลา ออกถนนสาย 418 ไปวงเวียนบ่อเจ็ดลูก เลี้ยวกลับถนนสาย 418 มาแยกโรงพยาบาลยะลา ผ่านถนนสิโรรส-ด่านขุนไวย์ ผ่านหน้าสถานีรถไฟยะลา เข้าถนนพิพิธภักดี ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา สิ้นสุด ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา