หน้าหลัก
กำหนดการ
เกี่ยวกับกิจกรรม
ข่าวสาร
แผนที่
ภาพกิจกรรม
กำหนดการ
พิธีเปิด - ปิด การจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดยะลา
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561

เวลา 12.30 น. - นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” (แปรอักษร) พร้อมกัน ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก

เวลา 13.30 น. - นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ เริ่มแปรอักษร “YALA LOVE THE KING”

เวลา 14.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และนายอำเภอเข้าแปรอักษรในรูปหัวใจ

- ผู้ร่วมกิจกรรมฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน เข้าประจำจุดขบวน

ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

เวลา 14.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และนายอำเภอ เข้าประจำจุด Start ตามลำดับที่กำหนด

เพื่อร่วมพิธีปล่อยขบวนจักรยานฯ

เวลา 14.50 น. - พิธีกรเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาทำพิธีเปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา)

- ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาไปยังพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

- เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี

- ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเดินไปยังซุ้มปล่อยขบวน (จุด START)

- ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กระทำพิธีเปิดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

- จัดรูปขบวน พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยของขบวน

เวลา 15.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำขบวนออกจากจุดเริ่มต้นปั่นผ่านซุ้มประตูไปตามเส้นทางที่กำหนด

เวลา 16.00 น. - ขบวนถึงจุดพัก บริเวณสวนขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้ร่วมกิจกรรมฯ จิตอาสา ร่วมปล่อยปลา

เฉลิมพระเกียรติฯ และปลูกต้นรวงผึ้ง

เวลา 17.45 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดทำกิจกรรมร่วมกันและจัดขบวนร่วมพิธีปิด ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา

(จุด FINISH)

เวลา 18.00 น. - พิธีกรเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ บนเวที เคารพธงชาติ

- ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด เคารพธงชาติพร้อมกัน

- เสร็จพิธี

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธ.ค 2561

เกี่ยวกับกิจกรรม
กิจกรรมเพิ่มเติมจังหวัดยะลา
1.กิจกรรมปล่อยปลา ณ สวนขวัญเมืองยะลา
2.กิจกรรมสาธารณประโยชน์ การปลูกต้นไม้ ณ สวนขวัญเมือง
ข่าวสาร
|| 6-12-2561 ||การกำหนดรับเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดยะลา (เพิ่มเติม) ลำดับที่ ๕,๐๐๑ - ๙,๙๙๗
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กระบอกน้ำจักรยานมีให้เลือกซื้อ
1. ลาย bike อุ่นไอรัก มี 24 แบบ 5 สี
2.ลายครอบครัวจักรยาน มี 24 แบบ 5 สี
เปิดจำหน่ายที่ศาลากลางจังหวัด มีจำนวนจำกัด จังหวัดละ 500 ใบ
สอบถามรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2356 0844
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|| 3-12-2561 || ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน "Bike อุ่นไอรัก" ลำดับที่ 5001-9997
|| 2-12-2561 || ร่วมซ้อมปั่นตามเส้นทางจริง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 พร้อมกัน ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เวลา 14.00 น. และขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมเสื้อสีเหลือง
|| 27-11-2561 || ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน "Bike อุ่นไอรัก" ลำดับที่ 1 - 5000
แผนที่
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...
ณ บริเวณจุดพักสวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา พร้อมด้วย รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลา รองเลขาธิการ ศอ.บต. รองผู้ว่า...อ่านต่อ