ประกาศเปิดเผยราคากลางของจังหวัดยะลา
(การจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 4 จากข้อมูลทั้งหมด: 4 รายการ
วันที่ประกาศ ประกาศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12 มี.ค. 2562 การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแชมแก้ไขระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดยะลา สำนักงานจังหวัดยะลา
27 ก.พ. 2562 การจัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำนักงานจังหวัดยะลา
1 ก.พ. 2562 จ้างช่อมลิฟต์ศาลากลางจังหวัดยะลา จำนวน ๒ ตัว สำนักงานจังหวัดยะลา
15 พ.ย. 2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ สำนักงานจังหวัดยะลา


1