ประกาศเปิดเผยราคากลางของจังหวัดยะลา
(การจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 2 จากข้อมูลทั้งหมด: 2 รายการ
วันที่ประกาศ ประกาศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1 ก.พ. 2562 จ้างช่อมลิฟต์ศาลากลางจังหวัดยะลา จำนวน ๒ ตัว สำนักงานจังหวัดยะลา
15 พ.ย. 2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ สำนักงานจังหวัดยะลา


1