ประกาศเปิดเผยราคากลางของจังหวัดยะลา
(การจัดชื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง)
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 7 จากข้อมูลทั้งหมด: 7 รายการ
วันที่ประกาศ ประกาศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
19 ก.ย. 2562 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองสันติ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองอำเภอบันนังสตา
19 ก.ย. 2562 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองลูโบ๊ะบาตู หมู่ที่ 8 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองอำเภอบันนังสตา
17 พ.ค. 2562 จ้างเหมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตก ตชด.บ้านภักดี อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองอำเภอบันนังสตา
10 พ.ค. 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุราษฎร์ หมู่ที่ 3 - บ้านภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองอำเภอบันนังสตา
12 ม.ค. 2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือบ้านปะเด็ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทะเลสาบป่าฮาลาบาลา โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่ทำการปกครองอำเภอธารโต
9 ม.ค. 2562 ก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการและโรงจอดรถบ้านพักข้าราชการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองอำเภอธารโต
31 ต.ค. 2561 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกสุขทาลัย หมู่ที่ ๖ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองอำเภอบันนังสตา


1