ประกาศเปิดเผยราคากลางของจังหวัดยะลา
(การจัดชื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง)
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 1 จากข้อมูลทั้งหมด: 1 รายการ
วันที่ประกาศ ประกาศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
20 ม.ค. 2563 การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแชมห้องทำงานผู้บริหาร ศาลากลางจังหวัดยะลา สำนักงานจังหวัดยะลา


1