ประกาศเปิดเผยราคากลางของจังหวัดยะลา
(การจัดชื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง)
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 3 จากข้อมูลทั้งหมด: 3 รายการ
วันที่ประกาศ ประกาศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12 ม.ค. 2562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือบ้านปะเด็ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทะเลสาบป่าฮาลาบาลา โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่ทำการปกครองอำเภอธารโต
9 ม.ค. 2562 ก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการและโรงจอดรถบ้านพักข้าราชการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองอำเภอธารโต
31 ต.ค. 2561 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกสุขทาลัย หมู่ที่ ๖ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองอำเภอบันนังสตา


1