หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การเดินทางมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และคณะ
วันที่ออกหนังสือ : 2 สิงหาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 7573 7574
หนังสือนำส่ง : 1564998044.pdf [ขนาดไฟล์:1.47 MB] (ดาวน์โหลด : 99 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการ (สำหรับเลขที่หนังสือ ยล 0017.3/ว 7573)
[ขนาดไฟล์ : 956.50 KB] [ดาวน์โหลด : 86 ครั้ง]
กำหนดการ (สำหรับเลขที่หนังสือ ยล 0017.3/ว 7574)
[ขนาดไฟล์ : 956.50 KB] [ดาวน์โหลด : 74 ครั้ง]