หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 10 ตุลาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 11077
หนังสือนำส่ง : 1539167150.pdf [ขนาดไฟล์:433.07 KB] (ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการ [ขนาดไฟล์:967.55 KB]
แบบตอบรับ [ขนาดไฟล์:156.25 KB]