หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 10 ตุลาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 11077
หนังสือนำส่ง : 1539167150.pdf [ขนาดไฟล์:433.07 KB] (ดาวน์โหลด : 143 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการ
[ขนาดไฟล์ : 967.55 KB] [ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง]
แบบตอบรับ
[ขนาดไฟล์ : 156.25 KB] [ดาวน์โหลด : 50 ครั้ง]