รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 10 กรกฏาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 6710
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1531188753.PDF [ขนาดไฟล์:496.62 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาคำสั่งชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา ที่ ๐๑/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์: 479.94 KB]
ข้อบังคับของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ [ขนาดไฟล์: 2.63 MB]
ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย [ขนาดไฟล์: 417.08 KB]
แบบฟอร์มสั่งเสื้อแจ็คเก็ตสมาคมแม่บ้านมหาดไทย [ขนาดไฟล์: 538.87 KB]
แบบฟอร์มสั่งเสื้อผ้าดอกแก้ว/ตราสมาคม/เข็มสมาคม/เสื้อกั้ก [ขนาดไฟล์: 465.43 KB]