หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 1 สิงหาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 8086
หนังสือนำส่ง : 1596338663.pdf [ขนาดไฟล์:1.55 MB] (ดาวน์โหลด : 232 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตัวอย่างข้อความสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
[ขนาดไฟล์ : 47.50 KB] [ดาวน์โหลด : 170 ครั้ง]