หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 640 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 18 ต.ค. 2562
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 18 ต.ค. 2562
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2562 18 ต.ค. 2562
ทั่วไป
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการในตำแหน่ง 17 ต.ค. 2562
ทั่วไป
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2562 16 ต.ค. 2562
ทั่วไป
การจัดทำแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ หกสิบปีบริบูรณ์ที่จะให้รับราชการต่อไป 15 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 15 ต.ค. 2562
ทั่วไป
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด) ภายใต้การกำกับดูแลของรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายนิมะ มะกาเจ) 10 ต.ค. 2562
ด่วนที่สุด
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9 ต.ค. 2562
123456...››