ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
ก +
ก -
ปรับขนาด
ตัวอักษร
ค้นหา
แปลภาษา
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง
ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ประกาศ
จังหวัดยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
ข่าวสารจังหวัดยะลา

หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2564...

ประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ : 19 ธ.ค. 2562

แจ้งการสูญหาย และการขอออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)...

ประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2562

การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 86 รายการ...

ประชาสัมพันธ์จาก : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2562


ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
Update : 23 ม.ค. 2563 ดู : 15 ครั้ง
Update : 21 ม.ค. 2563 ดู : 42 ครั้ง
Update : 17 ม.ค. 2563 ดู : 42 ครั้ง
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
การจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ
ดูทั้งหมด
  • แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง
  • แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
สื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์จังหวัดยะลา
  • มีประโยชน์ต่อท่านเพียงใด