ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
ก +
ก -
ปรับขนาด
ตัวอักษร
ค้นหา
แปลภาษา
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง
ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ประกาศ
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน :: เพจผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา https://www.facebook.com/yalagovernor/
ข่าวสารจังหวัดยะลา

รายงานของผู้สอบบัญชี...

ประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2562

ผลการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าอยู่อาศัยหรือเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา...

ประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2562

สารของประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2562...

ประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ : 1 พ.ค. 2562


ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
Update : 20 มิ.ย. 2562 ดู : 40 ครั้ง
จังหวัดยะลา
Update : 18 มิ.ย. 2562 ดู : 38 ครั้ง
จังหวัดยะลา
Update : 7 มิ.ย. 2562 ดู : 45 ครั้ง
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
การจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ
ดูทั้งหมด
  • แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง
  • แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
ช่องทางการตอบแบบสำรวจ (IIT) และแบบสำรวจ (EIT) ในระบบ ITAS
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เขื่อนบางลาง
ป่าฮาลา บาลา
สนามโรงพิธี
ช้างเผือก
ศาลหลักเมือง
สวนขวัญเมือง
วัดคูหาภิมุข
ถ้ำศิลป์
มัสยิดกลาง
จังหวัดยะลา
ถ้ำทะลุ
ถ้ำกระแซง
น้ำตกธารโต
หมู่บ้านซาไก
ทะเลหมอก
อัยเยอร์เวง
สวนหมื่นบุปบผา
อุโมงค์ปิยะมิตร
ตู้ไปรษณีย์เบตง
วัดพุทธาธิวาส
อุโมงค์เบตง
มงคลฤทธิ์
บ่อน้ำพุร้อนเบตง
เขื่อนบางลาง
(ศูนย์กลางความส่วางไสวของปักษ์ใต้)
ทะเลสาบกลางภูเขา ตั้งอยู่ในอำเภอบันนังสตา ประกอบด้วยบริเวณพื้นที่ป่าเหนือเขื่อนบริเวณป่ารอบๆ อ่างเก็บน้ำที่สมบูรณ์ ทะเลสาบ เกาะ ตลอดจนจุดเด่นทางธรรมชาติทิวทัศน์ที่สวยงาม รวมเนื้อที่ประมาณ ๑๖๓,๑๒๕ ไร่ หรือ ๒๖๑ ตารางกิโลเมตร
เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอเนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ กั้นแม่น้ำปัตตานีที่บริเวณบ้านบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนหินถม แกนดินเหนียวสูง ๘๕ เมตร สันเขื่อนยาว ๔๓๐ เมตร กว้าง ๑๐ เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุ ๒๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน ๒๐๖๐ ตารางกิโลเมตร ทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญในภาคใต้ ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดอีกด้วย
Bang Lang dam
(Center for light of the Southern)
The lake amidst the mountain covers some parts of Hala-Bala Wildlife Sanctuary. The area is mostly tropical rainforest and the habitat of many rare wild animals. Bang Lang National Park covers the area of 163,125 Rai of BannangSata, Than To and Betong Districts of Yala Province.
This dam is the first multi-purpose dam in the South, on Pattani River. It is 85 metres high with a crest of 430 metres long, and the reservoir capacity of 1,420 million cubic metres. An overlook upstream of the dam arund the Electricity Generating Authority of Thailand office affords a panoramic view of the dam and the surrounding hills.
ป่าฮาลา-บาลา
(อเมซอนแห่งเอเชีย)
ป่าดิบชื้นอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศ ขนานนามกันว่า "อเมซอนแห่งเอเชีย" ตั้งอยู่ในนราธิวาสและยะลาประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอย่างเป็นทางการเมื่อปี ๒๕๓๙ ครอบคลุมผืนป่าบริเวณทิวเขาสันกาลาคีรี เนื้อที่ประมาณ ๒๗๐,๗๒๕ ไร่ ประกอบด้วยผืนป่า ๒ ส่วน ตามคำเรียกชื่อหน้าของคนท้องถิ่นกล่าวคือ เรียก "ฮาลา-บาลา" ในเขต อ.เบตง จ.ยะลา อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และ "บาลา-ฮาลา" ในเขต อ.แว้ง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
เป็นแหล่งอาศัยสัตว์ป่าหายาก เช่นกระชู่ เซียมัง (ชะนีดำใหญ่) พบนกเงือกถึง 11 ชนิด (ในไทยมี 13 ชนิด) พรรณไม้ป่าหายากนานาชนิด ตลอดจนสัตว์ป่าอีกมากมายที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบ
Hala-Bala
(Amazon of Asia)
Dubbed the Amazon of ASEAN,Hala-Bala is part of the most fertile forest in the deep South of thailand. Thai Tropical rainforest covers an area of 433.6 square kilometers and has been designated a wildlfe sanctuary. This forest occupies a large area at the boundary of Yala and Narathiwat. Located near the Thai-Malaysian border, Hala-bala is actually repre sentative of two different sectors. Hala,on the western side,is in Betong district,Yala province, and Chanae district,Narathiwat province. Bala-Hala, on the eastern side, is in Waeng and Sukhirin districts, Narathiwat province.
Hala-Bala Wildlife Sanctuary is rich in flora and fauna, especially numerous species of birds. Among rare wild animal species found in this forest are hornbill, Asian two-horned rhinoceros, tapir, gaur,tiger,leopard,Sumatran serow, and elephant. Many species are on the list of nearly-extinct animals of Thailand.
สวนสาธารณะสนามช้างเผือก
หรือสนามโรงพิธีช้างเผือก เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายช้างเผือก "พระเศวตสุรคชราธารฯ" ให้เป็นช้างเผือกคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๑๑ ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองด้วย
Sanam Chang Phueak Park
It was used as the ground to give the King rama IX a white elephant (Chang Phueak) named Phra Sawet Surakhachathan on 9th March 1968.Sanam Chang phueak Park is relaxing surrounding and white elephant historical story are waiting to be experienced.
ศาลหลักเมือง
ตั้งอยู่ใจกลางวงเวียนหน้าศาลากลางจังหวัด ช่วงเดือนพฤษภาคมทุกปีจะมีงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นงานเทศกาลประจำปีที่ใหญ่แห่งหนึ่งของภาคใต้ นอกจากเป็นที่เคารพสักการะแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางของผังเมืองด้วย
City Pillar Shrine
City Pillar Shrine is located at the very center of the city situated on Phiphit Phakdi road, in front of the City Hall. Each year, there is a celebration of the city pillar shrine with trading stores from government. The festival is held around the city pillar shrine. A festival to celebrate the City Pillar is held during 25-31 may each year. The City Pillar Shrine is a must when visiting Yala as it is a first stop of yala before going to other places.
สวนขวัญเมือง
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนทั่วไป เดิมเรียก "พรุบาโกย" จากที่ลุ่มน้ำท่วมขัง แล้วปรับเปลี่ยนมาเป็นสวนสาธารณะในแบบทะเลเทียม ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพรรณ เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
Khwan Mueang Park
This place is perfect for relaxing. This area was developed from Pru Ba Koi,the deserted area, and has been turned into a sport park and a recreational spot. There is a separate area of 69 fields of pond designed with sandy beach and sea pines where you can enjoy the surrounding nature and a big pond.
วัดคูหาภิมุข
หนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ เช่นเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยาที่สุราษฎร์ธานี แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณนี้มาตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา ห่างจากตัวเมือง ๘ กิโลเมตร ตามเส้นทางไปอำเภอยะหา บริเวณวัดร่มรื่นมีธารน้ำไหลผ่าน บันไดขึ้นไปยังปากถ้ำมีรูปปั้นยัก ชาวบ้านเรียกว่า "เจ้าเขา" สร้างโดยช่างพื้นเมืองเมื่อปี ๒๔๘๔
หากมาเยือนยะลาแล้ว ต้องแวะมากราบไหว้ขอพรพระนอนวัดคูหาภิมุข จึงจะได้ชื่อว่ามาถึงยะลาอย่างแท้จริง และคำอธิฐานมักจะได้สำเร็จสมปรารถนา
Khuhaphimuk Temple
This temple is one of the three most revered places of the south,along with phra Borommathat at Nakhon Si Thammarat and Phra Borommathat Chaiya at Surat Thani, signifying the importance of Buddhism in the area since the Srivijaya Period, This temple is located in Tambon Na Tham, about eight kilometres from the city center, on the road to Amphone Yaha. A stream runs through the ground of the temple. A figure of a giant, made in B.E. 2484 and named by the villagers as Chao khao,protects the entrance of the cave that houses the reclining Buddha
It is a must visiting places and make a wish in Yala. It is believe that the wish will come true.
ถ้ำศิลป์
ตั้งอยู่ หมู่ ๒ ต.หน้าถ้ำ ห่างจากวัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) ประมาณ ๒ กิโลเมตร ด้วยถนนลาดยางจนถึงเชิงเขามีบันไดให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปยังปากถ้ำได้โดยสะดวกจุดเด่นอยู่ที่จิตรกรรมบนฝาผนังในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นภาพคนล่าสัตว์ เขียนด้วยสีดำ และจิตรกรรมสมัยประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพพุทธประวัติที่คาดว่าเขียนขึ้นยุคศรีวิชัย
Sil Cave
The cave is located at Thambon Natham about 2 kiliometre from Khuhapimuk Temple. The road to the cave is well constructed.The cave is important with ancient mural of different postures of the Lord Buddha and a painting of three women standing together on the cave wall that has deteriorated with time.
มัสยิดกลางจังหวัดยะลา
เป็นมัสยิดใหญ่ประจำจังหวัดยะลาสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2527 เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ที่สอดแทรกเส้นกรอบทรงสุเหร่าไว้ได้อย่างกลมกลืน ด้านหน้าเป็นบันไดกว้าง สูงประมาณ 30 ขั้น ทอดสู่ลานชั้นบน หลังคาทรงสี่เหลี่ยมมีโดมใหญ่อยู่ตรงกลาง
Yala central Mosque
The masjid which was built in BE.2527 is a western styled architecture nicely integrated with a Muslim masjid. In front of the place, there is the wide stairway which is 30 stairs high. lts roof is a square shape with a big dome in the middle.
ถ้ำทะลุ
ตั้งอยู่ตำบลถ้ำทะลุ จุดเด่นคือถ้ำหินปูน ซึ่งทะลุลอดไปอีกด้านหนึ่งของภูเขาที่มีศาลประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งจัดให้มีเทศกาลกินเจ ขึ้นที่บริเวณศาลแห่งนี้ทุกปี
Thaloo Cave
The limestone cave located at Tambon Tham thaloo. The Thaloo Cave was eroded by water to another side which has the image of the Goddess of compassion and mercy place there. thai Chiness held Chinese Vegetarian Festival every years.
ถ้ำกระแซง
ตั้งอยู่ที่บ้านกาโสด ตำบลบันนังสตา เพดานถ้ำมีหินย้อยมากมายสภาพแวดล้อมโดยรอบร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพเป็นภูเขา ธารน้ำ และถ้ำลอดที่สวยงาม
Krachaeng cave
This cave is located at Ban ka sot , Tambon Bannang Sata about 50 Kilometers from Amphoe Muang Yala The scenery is that of the mountains, the stream, and the cave, tith the stream running through.
น้ำตกธารโต
อยู่ที่ตำบลถ้ำทะลุ ห่างจากตัวเมืองยะลาไปตามถนนสายยะลา-เบตง (ทางหลวงหมายเลข 410) กิโลเมตรที่ 47-48 มีทางแยกขวาไปอีก 1 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 7 ชั้น มองเห็นเป็นทางน้ำไหลลดหลั่นมาจากภูเขาสูง มีแอ่งน้ำที่สามารถเล่นน้ำได้ บรรยากาศร่มรื่นด้วยหมู่แมกไม้นานาพันธุ์รวมทั้งต้นศรียะลา หรืออโศกเหลือง ซึ่งจะออกดอกชูช่อสีเหลืองสวยงามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
Thanto Waterfall
It is located in Tamtalu subdistrict. It is on highway 410 along the Yala - batong road, at kilometer pillars, 47-48. Then, turn right and kepp on for a kilometer. the waterfall with its seven levels is big. Visitors can see the owing water from a high mountain. There are some ponds where people can swinm. The atmosphere is shady with diverse plants and trees including sriyala or yellow Asok trees which broom their buds in February each year.
หมู่บ้านซาไก
อยู่ในหมู่ ๓ ตำบลบ้านแหร หรือชาวโอรัง อัสลี่ เดิมดำรงชีวิตด้วยการหาของป่า กรมประชาสงเคราะห์ได้พัฒนาโดยรวบรวมมาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน และได้กราบบังคับทูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอใช้ "ศรีธารโต" เป็นนามสกุล
Sakai Village
is located at Mu3, Tambon BanRae, Amphoe Thanto. A minority tribal group, the Sakai people or Orang Ashli once subsisted on hunting and gathering. The Department of Social Work later developed the area into a village, and trained the Sakai people to plant and harvest rubber. The Princess Mother bestowed upon the Sakai People the surname of si than To.
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง นับเป็นทะเลหมอกที่สวยที่สุดในภาคใต้ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขาไมโครเวฟหรือยอดเขากุนุงชิลิปัตซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องและเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ อยู่ในเขตตำบลอัยเยอร์เวงทะเลหมอกอัยเยอร์เวงมีความพิเศษคือ สามารถเที่ยวชมได้ทั้งปีเนื่องจากมีสภาพอากาศเย็นสบายไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป บริเวณทะเลหมอกมีจุดชมวิวหลายแห่งสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและมีจุดกางเต็นท์สามารถพักค้างแรมได้อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างฯ รวมถึงห้องละหมาดไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย
Aiyoe weng sea of Mist
Aiyoe Weng Sea of Mist is Anamed the most beautiful sea of mist in the South. The Aiyoe Weng Mist Viewing Point is situated on the Microwave Mountain aka Gunung Silipat Mountain, where a cell site is located,in Aiyoe Weng Subdistrict. The place's wonder is vistors can come to see the sea of mist all year round as the weather here is perfectly cool, neither too warm nor too cold. Around the area there are several viewpoints easily accessible. There is also an area for overnight camping equipped with facilities and prayer rooms.
สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ทำให้เมืองเบตงมีศักยภาพในการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขาบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของผู้เข้าร่วมพัฒนาชาติไทย ปัจจุบันชาวหมู่บ้านปิยะมิตรได้เข้าร่วมโครงการปลูกดอกไม้เมืองหนาว ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเชียซึ่งนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ทรงส่งเสริมให้บุตรหลานของราษฎรเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลพันธุ์ไม้ต่าง ฯ และได้จัดสวนในกลุ่มดอกไม้ที่แตกต่างใช้ชื่อว่าสวนหมื่นบุปผา มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่งคอยเชื้อเชิญผู้มาเยือนได้แก่ แอสเตอร์ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอมีร่า ลิลลี่ แกลดิโอลัส ตุ้มหูนางฟ้า และอีกหลายสายพันธ์ เป็นที่ชื่นชอบสำหรับทุกคนเมื่อมาเยือนภายในสวนไม้ดอกเมืองหนาวมีห้องพักหลากหลายแบบในบรรยากาศที่แตกต่าง มีห้องประชุมสัมนา และร้านอาหารไว้เปิดบริการ สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.30-17.30 น.
Winter Flower Garden, Betong, Yala
Betong, Yala, has cool weather all year round, having Benormous potential for growing winter flowers. This garden is situated in the middle of mountain in Piyamit2 Village of the Thai Nation Development Cooperators.In present, the villagers have joined the flower planting project initiated bu HRJ Princess Maha Chakri Sirindhorn to attact both Thai and Malaysian tourists. Under this project young generations are promoted to participate in taking care of the plants. Avariety of flowers are arranged together and the garden in named Suan Muen Bupha (the garden of ten thouand flowers) featuring several attractive flowers, such as aster, hydrangea, chrysanthemum, rose, peacook, gerbera lily, gladiolus, fuchsia, and others which will certainly attract all visitors. Inside the garden there are various styles of accommodation meeting rooms, and restaurants available. The garden opens daily from 7.30 a.m. - 5.30 p.m.
อุโมงค์ปิยะมิตร
อุโมงค์ที่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย หรือ อดีตกลุ่มโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้นเป็นฐานของพรรค เขต ๒ เมื่อปี ๒๕๑๙ เพื่อใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสีบยงกรัง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านปิยะมิตร ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง สร้างโดยใช้กำลังคนเพียง ๔๐-๕๐ คน ขุดเข้าไปในภูเขาใช้เวลาเพียง ๓ เดือนแล้วเสร็จ ทั้งๆ ที่กว้าง ๕๐-๖๐ ฟุต ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร จุคนได้เกือบ ๒๐๐ คน มีทางเข้าออกเชื่อมโยงกันหมด ทั้งหมด ๙ ทาง แต่ปัจจุบันเหลือเพียง ๖ ทาง
Piyamit Tunel
This area was once base and the hiding place of the Malaya Communist. It was used as the air-riad shelter and food storage area. Later,the group left the tunnel, making the place become the spot where the next generations learn and reminisce the painful fights in the past. Piyamit tunnel is located at Ban Piyamit, tano Mae ro sub-district, Betong District, Yala Province. Inside the tunnel was Painted in warm orangey yellow and divided into rooms according to functions such as bedroom and food storage room. the tunnel has air flow comfortably.
The tunnel was built in three months with 40-50 person in B.E. 2519 and winds through the mountain for about 1 kilometre (0.62 mi)-it is about 50 feet (15 m) wide with 9 entrances and nowadays remain only 6 entrances.
ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก
ตู้เดิมตั้งอยู่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๔๖๗ ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ จุดประสงค์ที่สร้างครั้งแรก เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟังจากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้ และใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันได้มีการสร้างตู้ไปรษณีย์ขึ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิม ที่บริเวณศาลาประชาคม ถนน สุขยางค์ มีความสูงประมาณ ๙ เมตร เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
The Largest Mailbox in the world
The largest mailbox in thailand is located at Betong district, in the city,around the Sukyang road corner. The former mailbox is on the corner of Sukyang road around the clock tower junction in the center of Betong city. It was built in 1924 A.D.,before World warll. The purpose of creating this mailbox is to be the center of information in Betong. There is an intercom radio on top of the mailbox, and also used as a mailbox since.Nowadays there is a new mailbox which is bigger at the community hall, Sukyang road.It is 9 meters tall and is now highlight in Betong, for vistors to take pictures with. The tunnel was built in three months with 40-50 person in B.E. 2519 and winds through the mountain for about 1 kilometre (0.62 mi)-it is about 50 feet (15 m) wide with 9 entrances and nowadays remain only 6 entrances.
พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ
ตั้งอยู่ที่วัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีความกว้าง 39 เมตร สูง 39.9 เมตร มหาธาตุเจดีย์ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ศิลป์ะการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์
Phra Mahathat Chedi
Located on hilltop in Betong city Centre, on the ground of Phutthathiwat temple, Rattanakiat Road, Betong,Yala It was built in the modern Sivijaya-style, convered in a gold color. It is 39.9 metres (131 ft) hight, built to commemorate the 69th birthday anniversary of the queen. From the Chedi one can see all of the temple ground and part of Betong city Centre.
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
อุโมงค์แห่งนี้จะดูสวยงามในช่วงเวลายามค่ำคืน จะมีผู้คนสัญจรไปมาไม่ขาด เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง อีกแห่งหนึ่งของเบตง
The Betong Mongkhonrit Tunnel
The tunnel look beautiful at night. It is the first and largest road tunnel in Thailand. It is a curved Tunnel, 268 metres long, connecting the town centre with a newer part of the town to the South-East.
บ่อน้ำร้อนเบตง
บ่อน้ำร้อนเบตงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติโดยมีน้ำพุเดือดขึ้นมาจากใต้ดินในหมู่บ้านจะเราะปะไร ตำบลตาเนาะแมเราะ ซึ่งตั้งอยู่ก่อนถึงอำเภอเบตงประมาณ 5 กิโลเมตร อุณหภูมิน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเชลเชียส มีการสร้างสระน้ำขนาดใหญ่ไว้กักน้ำจากน้ำพุร้อนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบและแช่เท้า โดยเชื่อว่าน้ำแร่ในน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคภัยต่าง ๆ เช่น โรคผิวหนัง โรคปวดเมื่อย และโรคเหน็บชาสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการแช่น้ำร้อนในบรรยากาศส่วนตัวหรือพักค้างคืน บ่อน้ำพุร้อนเบตงก็มีรีสอร์ทและสปาให้บริการซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเชีย
Betong Hot Spring
Betong Hot spring is the natural phenomenon where hot water bursting from the underground of Charo Parai Village in Tano Mae Ro Sub-district, about 5 kilometers before the Betong city centre. The water's temperature ia approximately 80 c. A big pool was constructed to reserve the hot water for visitors to bathe and soak their feet. It is belived that minerals in the water can treat diseases, such as skin diseases, aches, and beriberi For visitors who want to soak in the hot spring in private atmosphere or stay overnight, Betiong hot Spring offers resort and spa services which are very popular among Thai and Malaysian vistors.
สื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์จังหวัดยะลา
  • มีประโยชน์ต่อท่านเพียงใด