ก +
ก -
ปรับขนาด
ตัวอักษร
ค้นหา
แปลภาษา
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง
ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ข่าวสารจังหวัดยะลา

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ ๔.๐ อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม"...

ประชาสัมพันธ์จาก : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2561

การส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)...

ประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2561

โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ ๕...

ประชาสัมพันธ์จาก : มูลนิธิพัฒนาข้าราชการและ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2561


ภาพกิจกรรม
จังหวัดยะลา
Update : 17 ก.ค. 2561 ดู : 15 ครั้ง
จังหวัดยะลา
Update : 17 ก.ค. 2561 ดู : 14 ครั้ง
จังหวัดยะลา
Update : 13 ก.ค. 2561 ดู : 27 ครั้ง
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เขื่อนบางลาง
(ศูนย์กลางความส่วางไสวของปักษ์ใต้)
ทะเลสาบกลางภูเขา ตั้งอยู่ในอำเภอบันนังสตา ประกอบด้วยบริเวณพื้นที่ป่าเหนือเขื่อนบริเวณป่ารอบๆ อ่างเก็บน้ำที่สมบูรณ์ ทะเลสาบ เกาะ ตลอดจนจุดเด่นทางธรรมชาติทิวทัศน์ที่สวยงาม รวมเนื้อที่ประมาณ ๑๖๓,๑๒๕ ไร่ หรือ ๒๖๑ ตารางกิโลเมตร
เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอเนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ กั้นแม่น้ำปัตตานีที่บริเวณบ้านบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนหินถม แกนดินเหนียวสูง ๘๕ เมตร สันเขื่อนยาว ๔๓๐ เมตร กว้าง ๑๐ เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุ ๒๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน ๒๐๖๐ ตารางกิโลเมตร ทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญในภาคใต้ ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดอีกด้วย
Bang Lang dam
(Center for light of the Southern)
The lake amidst the mountain covers some parts of Hala-Bala Wildlife Sanctuary. The area is mostly tropical rainforest and the habitat of many rare wild animals. Bang Lang National Park covers the area of 163,125 Rai of BannangSata, Than To and Betong Districts of Yala Province.
This dam is the first multi-purpose dam in the South, on Pattani River. It is 85 metres high with a crest of 430 metres long, and the reservoir capacity of 1,420 million cubic metres. An overlook upstream of the dam arund the Electricity Generating Authority of Thailand office affords a panoramic view of the dam and the surrounding hills.

ป่าฮาลา-บาลา (อเมซอนแห่งเอเชีย)

ป่าดิบชื้นอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศ ขนานนามกันว่า "อเมซอนแห่งเอเชีย" ตั้งอยู่ในนราธิวาสและยะลาประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอย่างเป็นทางการเมื่อปี ๒๕๓๙ ครอบคลุมผืนป่าบริเวณทิวเขาสันกาลาคีรี เนื้อที่ประมาณ ๒๗๐,๗๒๕ ไร่ ประกอบด้วยผืนป่า ๒ ส่วน ตามคำเรียกชื่อหน้าของคนท้องถิ่นกล่าวคือ เรียก "ฮาลา-บาลา" ในเขต อ.เบตง จ.ยะลา อ.จะแนะ จ.นราธิวาส และ "บาลา-ฮาลา" ในเขต อ.แว้ง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

เป็นแหล่งอาศัยสัตว์ป่าหายาก เช่นกระชู่ เซียมัง (ชะนีดำใหญ่) พบนกเงือกถึง 11 ชนิด (ในไทยมี 13 ชนิด) พรรณไม้ป่าหายากนานาชนิด ตลอดจนสัตว์ป่าอีกมากมายที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบ


Hala-Bala (Amazon of Asia)

Dubbed the Amazon of ASEAN,Hala-Bala is part of the most fertile forest in the deep South of thailand. Thai Tropical rainforest covers an area of 433.6 square kilometers and has been designated a wildlfe sanctuary. This forest occupies a large area at the boundary of Yala and Narathiwat. Located near the Thai-Malaysian border, Hala-bala is actually repre sentative of two different sectors. Hala,on the western side,is in Betong district,Yala province, and Chanae district,Narathiwat province. Bala-Hala, on the eastern side, is in Waeng and Sukhirin districts, Narathiwat province.

Hala-Bala Wildlife Sanctuary is rich in flora and fauna, especially numerous species of birds. Among rare wild animal species found in this forest are hornbill, Asian two-horned rhinoceros, tapir, gaur,tiger,leopard,Sumatran serow, and elephant. Many species are on the list of nearly-extinct animals of Thailand.

สวนสาธารณะสนามช้างเผือก

หรือสนามโรงพิธีช้างเผือก เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายช้างเผือก "พระเศวตสุรคชราธารฯ" ให้เป็นช้างเผือกคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๑๑ ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองด้วย


Sanam Chang Phueak Park

It was used as the ground to give the King rama IX a white elephant (Chang Phueak) named Phra Sawet Surakhachathan on 9th March 1968.Sanam Chang phueak Park is relaxing surrounding and white elephant historical story are waiting to be experienced.

ศาลหลักเมือง

ตั้งอยู่ใจกลางวงเวียนหน้าศาลากลางจังหวัด ช่วงเดือนพฤษภาคมทุกปีจะมีงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นงานเทศกาลประจำปีที่ใหญ่แห่งหนึ่งของภาคใต้ นอกจากเป็นที่เคารพสักการะแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางของผังเมืองด้วย


City Pillar Shrine

City Pillar Shrine is located at the very center of the city situated on Phiphit Phakdi road, in front of the City Hall. Each year, there is a celebration of the city pillar shrine with trading stores from government. The festival is held around the city pillar shrine. A festival to celebrate the City Pillar is held during 25-31 may each year. The City Pillar Shrine is a must when visiting Yala as it is a first stop of yala before going to other places.

สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย)

เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนทั่วไป เดิมเรียก "พรุบาโกย" จากที่ลุ่มน้ำท่วมขัง แล้วปรับเปลี่ยนมาเป็นสวนสาธารณะในแบบทะเลเทียม ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพรรณ เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ


Khwan Mueang Park (Pru ba Koi)

This place is perfect for relaxing. This area was developed from Pru Ba Koi,the deserted area, and has been turned into a sport park and a recreational spot. There is a separate area of 69 fields of pond designed with sandy beach and sea pines where you can enjoy the surrounding nature and a big pond.

วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ)

หนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ เช่นเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยาที่สุราษฎร์ธานี แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณนี้มาตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา ห่างจากตัวเมือง ๘ กิโลเมตร ตามเส้นทางไปอำเภอยะหา บริเวณวัดร่มรื่นมีธารน้ำไหลผ่าน บันไดขึ้นไปยังปากถ้ำมีรูปปั้นยัก ชาวบ้านเรียกว่า "เจ้าเขา" สร้างโดยช่างพื้นเมืองเมื่อปี ๒๔๘๔

หากมาเยือนยะลาแล้ว ต้องแวะมากราบไหว้ขอพรพระนอนวัดคูหาภิมุข จึงจะได้ชื่อว่ามาถึงยะลาอย่างแท้จริง และคำอธิฐานมักจะได้สำเร็จสมปรารถนา


Khuhaphimuk Temple(Wat Na Tham)

This temple is one of the three most revered places of the south,along with phra Borommathat at Nakhon Si Thammarat and Phra Borommathat Chaiya at Surat Thani, signifying the importance of Buddhism in the area since the Srivijaya Period, This temple is located in Tambon Na Tham, about eight kilometres from the city center, on the road to Amphone Yaha. A stream runs through the ground of the temple. A figure of a giant, made in B.E. 2484 and named by the villagers as Chao khao,protects the entrance of the cave that houses the reclining Buddha

It is a must visiting places and make a wish in Yala. It is believe that the wish will come true.

ถ้ำศิลป์

ตั้งอยู่ หมู่ ๒ ต.หน้าถ้ำ ห่างจากวัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) ประมาณ ๒ กิโลเมตร ด้วยถนนลาดยางจนถึงเชิงเขามีบันไดให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปยังปากถ้ำได้โดยสะดวกจุดเด่นอยู่ที่จิตรกรรมบนฝาผนังในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นภาพคนล่าสัตว์ เขียนด้วยสีดำ และจิตรกรรมสมัยประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพพุทธประวัติที่คาดว่าเขียนขึ้นยุคศรีวิชัย


Sil Cave(Tham Sil)

The cave is located at Thambon Natham about 2 kiliometre from Khuhapimuk Temple. The road to the cave is well constructed.The cave is important with ancient mural of different postures of the Lord Buddha and a painting of three women standing together on the cave wall that has deteriorated with time.

มัสยิดกลางจังหวัดยะลา

ตั้งอยู่ในชุมชนตลาดเก่า หรือ "มัสยิดเราฏอตุลยันนะห์" เมื่อปี ๒๔๖๘ นายอุสมาน ดอเฮะ ได้ชื้อที่ดินแปลงหนึ่งในเขตตำบลสะเตง เนื้อที่ประมาณ ๒๕๐ ตารางวา เมื่อชื้อที่ดินแล้วก็ได้ลั่นวาจาว่า "หากใครจะสร้างมัสยิดข้าพเจ้าจะยกที่ดินแปลงนี้ให้"


Yala central Mosque

Or "Raototulyannah".Located on old market,2km far from Yala City Hall. The history of the mosque began in B.E. 2468 after Mr.Usman Dohe bought a piece of land in Sateng sub-district, Amphoe Mueang Yala and promised to grant the land to whoever built a mosque on his land.

ถ้ำทะลุ

ตั้งอยู่ตำบลถ้ำทะลุ จุดเด่นคือถ้ำหินปูน ซึ่งทะลุลอดไปอีกด้านหนึ่งของภูเขาที่มีศาลประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งจัดให้มีเทศกาลกินเจ ขึ้นที่บริเวณศาลแห่งนี้ทุกปี


Thaloo Cave

The limestone cave located at Tambon Tham thaloo. The Thaloo Cave was eroded by water to another side which has the image of the Goddess of compassion and mercy place there. thai Chiness held Chinese Vegetarian Festival every years.

ถ้ำกระแซง

ตั้งอยู่ที่บ้านกาโสด ตำบลบันนังสตา เพดานถ้ำมีหินย้อยมากมายสภาพแวดล้อมโดยรอบร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพเป็นภูเขา ธารน้ำ และถ้ำลอดที่สวยงาม


Krachaeng cave

This cave is located at Ban ka sot , Tambon Bannang Sata about 50 Kilometers from Amphoe Muang Yala The scenery is that of the mountains, the stream, and the cave, tith the stream running through.

น้ำตกธารโต

ตั้งอยู่ที่ตำบลถ้ำทะลุในเขตอุทยานแห่งชาติบางลางน้ำตกขนาด ๗ ชั้น มองเห็นทางน้ำไหลลดหลั่นชัดเจนร่มรื่นไปด้วยป่าไม้ที่สมบูรณ์รวมทั้งต้นศรียะลา(โศกเหลือง)ซึ่งจะออกดอกชูช่อสีเหลืองสวยงามราวเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี


Thanto Waterfall

is located in the Banglang National Park of Yala province. Thanto Waterfall consists of 7 levels with around 20 meters height in each level along the way up, there is forest including Yellow Saraca which are full bloom beautifully in the month of January.

หมู่บ้านซาไก

อยู่ในหมู่ ๓ ตำบลบ้านแหร หรือชาวโอรัง อัสลี่ เดิมดำรงชีวิตด้วยการหาของป่า กรมประชาสงเคราะห์ได้พัฒนาโดยรวบรวมมาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน และได้กราบบังคับทูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอใช้ "ศรีธารโต" เป็นนามสกุล


Sakai Village

is located at Mu3, Tambon BanRae, Amphoe Thanto. A minority tribal group, the Sakai people or Orang Ashli once subsisted on hunting and gathering. The Department of Social Work later developed the area into a village, and trained the Sakai people to plant and harvest rubber. The Princess Mother bestowed upon the Sakai People the surname of si than To.

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

"ทะเลหมอกเขาไมโครเวฟ" สุดยอดทะเลหมอกที่สวยที่สุดในภาคใต้ที่เพิ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว อยู่ในเขตตำบลอัยเยอร์เวงแม้เส้นทางสัญจรไม่สะดวกนัก แต่เมื่อได้มาแล้วจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "คุ้มจริงๆ"


Sea Fog Ai yoe weng

This sea of fog, view from Ai yoe weng Sub-District, is the most beautiful sea fog in south of thailand. It became popular in the last few years. The road to the area it is not well constructed but it is worth to see.

สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง(สวนหมื่นบุปผา)

ตั้งอยู่ที่บ้านปิยมิตร ๒ ต.ตาเนาะแมเราะ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บนเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ละลานตาด้วยไม้ดอกเมืองหนาว ที่เกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ต้องการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่


Winter Flower Garden, Betong, Yala

It is located at barn Peeyamitr 2, Tanomaro with 35 squares kilometer filled with winter flower. This is the project from royal thought or idea of Princess Maha Chakri Sirindhorn to create career for people in this area.

อุโมงค์ปิยะมิตร

อุโมงค์ที่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย หรือ อดีตกลุ่มโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้นเป็นฐานของพรรค เขต ๒ เมื่อปี ๒๕๑๙ เพื่อใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสีบยงกรัง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านปิยะมิตร ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง สร้างโดยใช้กำลังคนเพียง ๔๐-๕๐ คน ขุดเข้าไปในภูเขาใช้เวลาเพียง ๓ เดือนแล้วเสร็จ ทั้งๆ ที่กว้าง ๕๐-๖๐ ฟุต ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร จุคนได้เกือบ ๒๐๐ คน มีทางเข้าออกเชื่อมโยงกันหมด ทั้งหมด ๙ ทาง แต่ปัจจุบันเหลือเพียง ๖ ทาง


Piyamit Tunel

This area was once base and the hiding place of the Malaya Communist. It was used as the air-riad shelter and food storage area. Later,the group left the tunnel, making the place become the spot where the next generations learn and reminisce the painful fights in the past. Piyamit tunnel is located at Ban Piyamit, tano Mae ro sub-district, Betong District, Yala Province. Inside the tunnel was Painted in warm orangey yellow and divided into rooms according to functions such as bedroom and food storage room. the tunnel has air flow comfortably.

The tunnel was built in three months with 40-50 person in B.E. 2519 and winds through the mountain for about 1 kilometre (0.62 mi)-it is about 50 feet (15 m) wide with 9 entrances and nowadays remain only 6 entrances.

ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก

ตู้เดิมตั้งอยู่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๔๖๗ ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ จุดประสงค์ที่สร้างครั้งแรก เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟังจากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้ และใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันนี้

ปัจจุบันได้มีการสร้างตู้ไปรษณีย์ขึ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิม ที่บริเวณศาลาประชาคม ถนน สุขยางค์ มีความสูงประมาณ ๙ เมตร เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก


The Largest Mailbox in the world

The largest mailbox in thailand is located at Betong district, in the city,around the Sukyang road corner. The former mailbox is on the corner of Sukyang road around the clock tower junction in the center of Betong city. It was built in 1924 A.D.,before World warll. The purpose of creating this mailbox is to be the center of information in Betong. There is an intercom radio on top of the mailbox, and also used as a mailbox since.Nowadays there is a new mailbox which is bigger at the community hall, Sukyang road.It is 9 meters tall and is now highlight in Betong, for vistors to take pictures with.

The tunnel was built in three months with 40-50 person in B.E. 2519 and winds through the mountain for about 1 kilometre (0.62 mi)-it is about 50 feet (15 m) wide with 9 entrances and nowadays remain only 6 entrances.

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

ตั้งอยู่ที่วัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีความกว้าง 39 เมตร สูง 39.9 เมตร มหาธาตุเจดีย์ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ศิลป์ะการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์


Phra Mahathat Chedi

(Phra Phutthathammaprakat)

Located on hilltop in Betong city Centre, on the ground of Phutthathiwat temple, Rattanakiat Road, Betong,Yala It was built in the modern Sivijaya-style, convered in a gold color. It is 39.9 metres (131 ft) hight, built to commemorate the 69th birthday anniversary of the queen. From the Chedi one can see all of the temple ground and part of Betong city Centre.

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

อุโมงค์แห่งนี้จะดูสวยงามในช่วงเวลายามค่ำคืน จะมีผู้คนสัญจรไปมาไม่ขาด เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง อีกแห่งหนึ่งของเบตง


The Betong Mongkhonrit Tunnel

The tunnel look beautiful at night. It is the first and largest road tunnel in Thailand. It is a curved Tunnel, 268 metres long, connecting the town centre with a newer part of the town to the South-East.

บ่อน้ำร้อนเบตง

ตั้งอยู่ที่บ้านจาเราะปะไต ต.ตาเนาะแมเราะ ก่อนถึงเบตง ประมาณ ๕ กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ แยกขวาไปอีกประมาณ ๘ กิโลเมตร บริเวณน้ำเดือดสุดสามารถต้มไข่สุกภายใน 7 นาที มีสระไว้ให้นักท่องเที่ยวแช่เท้า มีห้องอาบน้ำแร่ ห้องพักและศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปด้วย


Betong Hot Spring

Situated at 'Ban CharoPatai Village', Tano Mae Ro sub-district, about 5 km.before reaching the Betong city center, turn right from Highway 410 for another8 km. into the village. at the hottest spot, eggs are cooked in 7 minutes. Hot spring shower, Hotel and OTOP center are also available.

การจัดชื้อจัดจ้าง
 • ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 • การจัดชื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง
 • การจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • การจ้างควบคุมงาน
 • การจ้างออกแบบ
 • การจ้างที่ปรึกษา
 • การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 • การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
การจัดชื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง
ปีงบประมาณ :
การจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ปีงบประมาณ :
ดูทั้งหมด
 • แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง
 • แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
สื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
 • สำรวจความพึงพอใจ
 • คุณพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลของจังหวัดยะลาหรือไม่
 • = ดูผลโหวต =