ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำดับที่: 51 - 54 จากทั้งหมด: 54 ท่าน
รายนาม - นาม ตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๕๑ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๕๒ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๕๓ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ๒๕๖๒ ปัจจุบัน
‹‹123456