ผลไม้ของดีเมืองยะลา

กล้วยหิน
สถานที่จำหน่าย : ตลาดผลไม้เมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา

ทุเรียนก้านยาว
สถานที่จำหน่าย : ตลาดผลไม้เมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา

เพกา
สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน จ.ยะลา

มะเฟือง
สถานที่จำหน่าย : ตลาดผลไม้เมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา

ลองกอง
สถานที่จำหน่าย : ตลาดผลไม้เมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา

ส้มหัวจุก
สถานที่จำหน่าย : ตลาดผลไม้เมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา