ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายเจษฏา จิตรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายนิมะ มะกาเจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
COVID-19
ข่าวสารจังหวัดยะลา
PROVINCIAL NEWS UPDATE
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา) | UPDATE : 9 ก.ค. 2563
หน่วยงาน : สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | UPDATE : 2 ก.ค. 2563
ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
PROVINCIAL GALLERY UPDATE
คลังยะลา จับมือหอการค้า จัดงาน"YALA Money Fair 2020" ... (ดู 6 ครั้ง) ยะลา กำหนดแถลงข่าวเตรียมเปิดท่องเที่ยว ในรูปแบบวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ (ดู 13 ครั้ง) ผู้ว่ายะลา นำชาวพุทธจำนวนมากเวียนเทียนช่วงค่ำ วันอาสาฬบูชา.. (ดู 20 ครั้ง) ผู้ว่ายะลา แม่ทัพภาค 4 นำชาวพุทธเวียนเทียนเที่ยงวัน ท่ามกลางวิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal (ดู 22 ครั้ง)
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ดู 34 ครั้ง | Update : 9 ก.ค. 2563
ดู 28 ครั้ง | Update : 9 ก.ค. 2563
ดู 41 ครั้ง | Update : 9 ก.ค. 2563
ดู 57 ครั้ง | Update : 8 ก.ค. 2563
ดู 50 ครั้ง | Update : 8 ก.ค. 2563
ดู 41 ครั้ง | Update : 8 ก.ค. 2563
ดู 38 ครั้ง | Update : 3 ก.ค. 2563
ดู 105 ครั้ง | Update : 3 ก.ค. 2563