ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

X

ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นางพาตีเมาะ สะดียามู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลาห่วงใยพี่น้องประชาชน "ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดยะลาสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนที่ท่านรัก..."
COVID-19
ประกาศ/คำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข่าวสารจังหวัดยะลา
PROVINCIAL NEWS UPDATE
ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
PROVINCIAL GALLERY UPDATE
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 43/2564 (ดู 44 ครั้ง) เหล่ากาชาด จ.ยะลา ลงพื้นที่ มอบชุดถุงยังชีพ ช่วยเหลือ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 (ดู 33 ครั้ง) จังหวัดยะลา ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 42/2564 (ดู 67 ครั้ง) ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 41/2564 (ดู 80 ครั้ง)
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ดู 36 ครั้ง | Update : 17 ก.ย. 2564
ดู 27 ครั้ง | Update : 17 ก.ย. 2564
ดู 85 ครั้ง | Update : 15 ก.ย. 2564
ดู 68 ครั้ง | Update : 15 ก.ย. 2564
ดู 65 ครั้ง | Update : 14 ก.ย. 2564
ดู 76 ครั้ง | Update : 14 ก.ย. 2564
ดู 118 ครั้ง | Update : 13 ก.ย. 2564
ดู 75 ครั้ง | Update : 13 ก.ย. 2564
ระบบสารสนเทศ

การจัดชื้อจัดจ้างของจังหวัด

งบทดลองราชการ

eMENSCR

จัดหาคอมพิวเตอร์ฯ

สมุดโทรศัพท์หน่วยงาน

ITA การประเมินคุณธรรมฯ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Smart Job Center

เศรษฐกิจการเกษตร