ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นางพาตีเมาะ สะดียามู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
COVID-19
ข่าวสารจังหวัดยะลา
PROVINCIAL NEWS UPDATE
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | UPDATE : 11 ก.ย. 2563
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) | UPDATE : 13 ส.ค. 2563
ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
PROVINCIAL GALLERY UPDATE
ผู้ว่ายะลา นำถวายราชสุดดี เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ.. (ดู 13 ครั้ง) ผู้ว่าฯยะลา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี... (ดู 20 ครั้ง) ผู้ว่ายะลา นำจิตอาสาตำบลตาชี และจิตอาสาจังหวัดยะลาร่วม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” .. (ดู 25 ครั้ง) ผู้ว่าฯยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 (ดู 36 ครั้ง)
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ดู 119 ครั้ง | Update : 21 ต.ค. 2563
ดู 57 ครั้ง | Update : 21 ต.ค. 2563
ดู 66 ครั้ง | Update : 21 ต.ค. 2563
ดู 69 ครั้ง | Update : 21 ต.ค. 2563
ดู 75 ครั้ง | Update : 20 ต.ค. 2563
ดู 164 ครั้ง | Update : 20 ต.ค. 2563
ดู 401 ครั้ง | Update : 19 ต.ค. 2563
ดู 117 ครั้ง | Update : 19 ต.ค. 2563
ระบบสารสนเทศ
การจัดชื้อจัดจ้างของจังหวัด งบทดลองราชการ eMENSCR จัดหาคอมพิวเตอร์ฯ สมุดโทรศัพท์หน่วยงาน
ITA การประเมินคุณธรรมฯ คู่มือประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Smart Job Center เศรษฐกิจการเกษตร