ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

X

ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายภิรมย์ นิลทยา
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นางพาตีเมาะ สะดียามู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลาห่วงใยพี่น้องประชาชน "ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดยะลาสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนที่ท่านรัก..."
COVID-19
ประกาศ/คำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข่าวสารจังหวัดยะลา
PROVINCIAL NEWS UPDATE
ดู : 91 ครั้ง 23 ก.ย. 2564 | หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา
ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
PROVINCIAL GALLERY UPDATE
จุรินทร์ รองนายกฯ ประกาศมาตรการขับเคลื่อนปี 2565 (17+1) บริหารจัดการผลไม้เชิงรุก จชต. พร้อมเปิดด่านชายแดน หลังโควิด-19 คลี่คลาย (ดู 17 ครั้ง) จ.ยะลา เตรียมออกประกาศ 18 ต. ค. นี้ ด่านรอยต่อเข้าจังหวัดยะลาต้องได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม ส่วน 20 ต.ค. ประชาชนที่ติดต่อหน่วยงานราชการ ธนาคาร ต้องได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม ในขณะที่ทาง สสจ. ออก 4 มาตรการป้องกันโควิด-19 (ดู 113 ครั้ง) รมต.สาธารณสุข นำทีมแก้ปัญหาโควิดลงพื้นที่ยะลา เร่งฉีดวัคซีนให้ได้ 70% ในเดือน ต.ค. พร้อมสร้างความเข้าใจการใช้ชีวิตปกติแบบวิถีใหม่ (ดู 52 ครั้ง) จังหวัดยะลา ประชุมเพื่อพิจารณาการบรรจุแต่งตั้งและโยกย้าย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดยะลา (ดู 28 ครั้ง)
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ดู 276 ครั้ง | Update : 9 ต.ค. 2564
ดู 86 ครั้ง | Update : 8 ต.ค. 2564
ดู 160 ครั้ง | Update : 8 ต.ค. 2564
ดู 199 ครั้ง | Update : 7 ต.ค. 2564
ดู 70 ครั้ง | Update : 7 ต.ค. 2564
ดู 120 ครั้ง | Update : 5 ต.ค. 2564
ดู 168 ครั้ง | Update : 5 ต.ค. 2564
ดู 225 ครั้ง | Update : 4 ต.ค. 2564
ระบบสารสนเทศ

การจัดชื้อจัดจ้างของจังหวัด

งบทดลองราชการ

eMENSCR

จัดหาคอมพิวเตอร์ฯ

สมุดโทรศัพท์หน่วยงาน

ITA การประเมินคุณธรรมฯ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Smart Job Center

เศรษฐกิจการเกษตร