ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายเจษฏา จิตรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายนิมะ มะกาเจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
COVID-19
ข่าวสารจังหวัดยะลา
PROVINCIAL NEWS UPDATE
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | UPDATE : 14 เม.ย. 2563
ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
PROVINCIAL GALLERY UPDATE
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ ยล.) ครั้งที่ 2/2563 (ดู 59 ครั้ง) ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน... (ดู 107 ครั้ง) การประชุมเตรียมความพร้อมในการปลูกพืช ผัก ฯลฯ (ดู 67 ครั้ง) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พระราชทานอุปกรณ์.... (ดู 73 ครั้ง)
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ดู 75 ครั้ง | Update : 2 มิ.ย. 2563
ดู 72 ครั้ง | Update : 2 มิ.ย. 2563
ดู 200 ครั้ง | Update : 29 พ.ค. 2563
ดู 88 ครั้ง | Update : 29 พ.ค. 2563
ดู 48 ครั้ง | Update : 29 พ.ค. 2563
ดู 418 ครั้ง | Update : 28 พ.ค. 2563
ดู 78 ครั้ง | Update : 28 พ.ค. 2563
ดู 53 ครั้ง | Update : 27 พ.ค. 2563