ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นางพาตีเมาะ สะดียามู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน
COVID-19
ข่าวสารจังหวัดยะลา
PROVINCIAL NEWS UPDATE
ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
PROVINCIAL GALLERY UPDATE
ผู้ว่าฯยะลา ระดมทุกภาคส่วน เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียน... (ดู 66 ครั้ง) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่ายะลา เชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราช.... (ดู 56 ครั้ง) รับมอบถุงยังชีพ จากนายโกวิท ธีระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน... (ดู 68 ครั้ง) พิธีมอบเงินพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ... (ดู 64 ครั้ง)
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ดู 44 ครั้ง | Update : 22 ม.ค. 2564
ดู 49 ครั้ง | Update : 22 ม.ค. 2564
ดู 61 ครั้ง | Update : 22 ม.ค. 2564
ดู 67 ครั้ง | Update : 21 ม.ค. 2564
ดู 44 ครั้ง | Update : 21 ม.ค. 2564
ดู 67 ครั้ง | Update : 21 ม.ค. 2564
ดู 127 ครั้ง | Update : 20 ม.ค. 2564
ดู 72 ครั้ง | Update : 20 ม.ค. 2564
ระบบสารสนเทศ

การจัดชื้อจัดจ้างของจังหวัด

งบทดลองราชการ

eMENSCR

จัดหาคอมพิวเตอร์ฯ

สมุดโทรศัพท์หน่วยงาน

ITA การประเมินคุณธรรมฯ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Smart Job Center

เศรษฐกิจการเกษตร