ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

X

ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นางพาตีเมาะ สะดียามู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลาห่วงใยพี่น้องประชาชน "ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดยะลาสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนที่ท่านรัก..."
COVID-19
ประกาศ/คำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข่าวสารจังหวัดยะลา
PROVINCIAL NEWS UPDATE
ดู : 2055 ครั้ง 8 ก.ค. 2564 | หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
PROVINCIAL GALLERY UPDATE
ศบค.ยะลา สั่งปิดหมู่บ้านเสี่ยงโควิดเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน (ดู 87 ครั้ง) นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชน ให้สำนักนายกรัฐมนตรี จัดถุงยังชีพพร้อมเวชภัณฑ์ มอบครอบครัวกลุ่มเปราะบาง... (ดู 33 ครั้ง) จ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังฯ การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ครั้งที่ 26/2564 (ดู 130 ครั้ง) ประชาชนกลุ่มเปราะบาง พระภิกษุสงฆ์ โต๊ะอิหม่าม ผู้สูงอายุ เข้ารับการฉีดพระราชทานวัคซีน ซิโนฟาร์ม... (ดู 71 ครั้ง)
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ดู 27 ครั้ง | Update : 31 ก.ค. 2564
ดู 32 ครั้ง | Update : 30 ก.ค. 2564
ดู 20 ครั้ง | Update : 30 ก.ค. 2564
ดู 56 ครั้ง | Update : 29 ก.ค. 2564
ดู 78 ครั้ง | Update : 29 ก.ค. 2564
ดู 30 ครั้ง | Update : 29 ก.ค. 2564
ดู 68 ครั้ง | Update : 27 ก.ค. 2564
ดู 71 ครั้ง | Update : 27 ก.ค. 2564
ระบบสารสนเทศ

การจัดชื้อจัดจ้างของจังหวัด

งบทดลองราชการ

eMENSCR

จัดหาคอมพิวเตอร์ฯ

สมุดโทรศัพท์หน่วยงาน

ITA การประเมินคุณธรรมฯ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Smart Job Center

เศรษฐกิจการเกษตร