ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

X

ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายภิรมย์ นิลทยา
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นางพาตีเมาะ สะดียามู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลาห่วงใยพี่น้องประชาชน "ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดยะลาสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนที่ท่านรัก..."
COVID-19
ประกาศ/คำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข่าวสารจังหวัดยะลา
PROVINCIAL NEWS UPDATE
ดู : 102 ครั้ง 23 ก.ย. 2564 | หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา
ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
PROVINCIAL GALLERY UPDATE
จ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2564 (ดู 24 ครั้ง) ศบค.ส่วนหน้า ประชุมติดตาม แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ดู 56 ครั้ง) จังหวัดยะลา มอบรางวัลแก่ผู้ชนะประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย หัวข้อ “รักของแม่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 (ดู 37 ครั้ง) จุรินทร์ รองนายกฯ ประกาศมาตรการขับเคลื่อนปี 2565 (17+1) บริหารจัดการผลไม้เชิงรุก จชต. พร้อมเปิดด่านชายแดน หลังโควิด-19 คลี่คลาย (ดู 50 ครั้ง)
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ดู 31 ครั้ง | Update : 21 ต.ค. 2564
ดู 125 ครั้ง | Update : 21 ต.ค. 2564
ดู 66 ครั้ง | Update : 20 ต.ค. 2564
ดู 54 ครั้ง | Update : 20 ต.ค. 2564
ดู 63 ครั้ง | Update : 20 ต.ค. 2564
ดู 61 ครั้ง | Update : 20 ต.ค. 2564
ดู 36 ครั้ง | Update : 20 ต.ค. 2564
ดู 39 ครั้ง | Update : 20 ต.ค. 2564
ระบบสารสนเทศ

การจัดชื้อจัดจ้างของจังหวัด

งบทดลองราชการ

eMENSCR

จัดหาคอมพิวเตอร์ฯ

สมุดโทรศัพท์หน่วยงาน

ITA การประเมินคุณธรรมฯ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Smart Job Center

เศรษฐกิจการเกษตร