ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

X

ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

Avatar
วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา
คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน
นายภิรมย์ นิลทยา
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นางพาตีเมาะ สะดียามู
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลาห่วงใยพี่น้องประชาชน "ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดยะลาสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนที่ท่านรัก..."
COVID-19
ประกาศ/คำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข่าวสารจังหวัดยะลา
PROVINCIAL NEWS UPDATE
ดู : 13 ครั้ง 25 ต.ค. 2564 | หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดู : 114 ครั้ง 23 ก.ย. 2564 | หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา
ภาพกิจกรรมจังหวัดยะลา
PROVINCIAL GALLERY UPDATE
ส่วนราชการ ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมบริจาคข้าวสาร ในโครงการรักยะลา เชิญชวนพี่น้องประชาชนฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (ดู 33 ครั้ง) ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยะลา (กรอ.ยล.) ครั้งที่ 1/2565 (ดู 16 ครั้ง) ผู้ว่าฯยะลา ประธานพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทาน และย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ให้กับผู้แทนจังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส (ดู 28 ครั้ง) ส่วนราชการในจังหวัดยะลา ร่วมบริจาคข้าวสาร โครงการรักยะลา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (ดู 24 ครั้ง)
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ดู 4 ครั้ง | Update : 28 ต.ค. 2564
ดู 20 ครั้ง | Update : 28 ต.ค. 2564
ดู 30 ครั้ง | Update : 28 ต.ค. 2564
ดู 54 ครั้ง | Update : 27 ต.ค. 2564
ดู 69 ครั้ง | Update : 27 ต.ค. 2564
ดู 68 ครั้ง | Update : 27 ต.ค. 2564
ดู 57 ครั้ง | Update : 26 ต.ค. 2564
ดู 99 ครั้ง | Update : 25 ต.ค. 2564
ระบบสารสนเทศ

การจัดชื้อจัดจ้างของจังหวัด

งบทดลองราชการ

eMENSCR

จัดหาคอมพิวเตอร์ฯ

สมุดโทรศัพท์หน่วยงาน

ITA การประเมินคุณธรรมฯ

คู่มือประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Smart Job Center

เศรษฐกิจการเกษตร