เหล่ากาชาด จ.ยะลา ลงพื้นที่ มอบชุดถุงยังชีพ ช่วยเหลือ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19
Share 14 ก.ย. 2564 | เข้าชม : 34

วันที่ (14 กันยายน 2564) เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา โดยการนำของ นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายวิรุต ตรียวง ปลัดอาวุโสอำเภอยะหา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หน่วยกำลัง อสม. และผู้แทนเทศบาลนครยะลา ลงพื้นที่ มอบชุดถุงยังชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยากลำบากและได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพประจำวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ในพื้นที่อำเภอยะหา จำนวน 600 ชุด/ครอบครัว และเขตพื้นที่เทศบาลนครยะลา จำนวน 300 ชุด/ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ
แหล่งที่มา: สทท.ยะลา