จังหวัดยะลา ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 42/2564
Share 14 ก.ย. 2564 | เข้าชม : 68

วันที่ 14 ก.ย.64 ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 42/2564 พร้อมด้วย นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ที่ประชุมได้พิจารณาการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี โดยกำหนดการการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ดังนี้ วันที่ 10-17 กันยายน 2564 สถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน ศธ. และ สธ.จัดประชุมกับ ศธจ. สพม./อศจ. และผู้บริหารสถานศึกษาซักซ้อมความเข้าใจการฉีดวัคซีนและสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง วันที่ 17-22 กันยายน 2564 สถานศึกษาจัดประชุมทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลกับผู้ปกครองในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี วันที่ 22-24 กันยายน 2564 สถานศึกษาเชิญผู้ปกครอง ลงนามตามความสมัครใจ (ยินยอม) ให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วันที่ 25 กันยายน 2564 สถานศึกษาส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์จะรับวัคซีนไฟเซอร์ แก่ ผอ.สพม.อศธ. และนำส่ง ศธจ.วันที่ 26 กันยายน 64 ศธจ./ผอ.สพม./อศจ. ผู้แทนหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดประชุมสรุปจำนวนรายชื่อ นักเรียนเพื่อนำส่ง สธจ.วันที่ 28-30 กันยายน 64 สธจ. วางแผนการจัดส่งวัคซีน และกำหนดวัคซีนภายในโรงเรียน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สถานศึกษาส่งกำหนดการฉีดวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เริ่มฉีดวัคซีน

ซึ่งได้กำหนดให้บริการฉีดวัคซีน ผ่านสถาบันการศึกษาดังนี้ คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลและเอกชน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการศึกษาปอเนาะ และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มีผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป กำลังศึกษาอยู่ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ปกครองต้องแสดงความจำนงให้นักเรียนในปกครองฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่วงหน้า ด้านนายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวทิ้งท้ายว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากถึงจำนวน 2,400 ราย ในขณะเดียวกันทางจังหวัดก็ต้องเร่งจัดเตรียมสถานที่พักคอย (CI) เพิ่มขึ้นจำนวน 800 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ ส่วนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามก็ต้องจัดเตรียมเตียง และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลืองอีกด้วย
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา