ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 41/2564
Share 11 ก.ย. 2564 | เข้าชม : 82

ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 41/2564 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบในเรื่องของการปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จำนวน 1 อำเภอ 2 ชุมชน ประกอบด้วย
- อำเภอเบตง จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่
1.ชุมชนกาแป๊ะกอตอนอก เทศบาลเมืองเบตง
2. ชุมชนกาแป๊ะกอตอใน เทศบาลเมืองเบตง
ทางสำนักงานสาธารณสุข จ.ยะลง ยังได้เน้นย้ำให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 (DMHTTA) อย่างเคร่งครัด และเร่งสร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครอบคลุม ในขณะที่จำนวนตัวเลขการครองเตียงของผู้ป่วยโควิด-19 อยู่ที่ร้อยละ 87 และคาดว่าเร็วๆ นี้จะมีการอัตราการครองเตียงเต็ม แต่ยังคงมีผู้ติดเชื้ออยู่อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ทางศาลากลาง จ.ยะลา ก็เตรียมความพร้อมตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในหน่วยงานราชการ แบบ ATK ในวันที่ 14 กันยายนนี้ เพื่อครอบคลุมทุกพื้นที่ได้มีการแบ่งทีมเป็น 5 ทีม โดยมีกลุ่มเป้าหมายการตรวจคัดกรองในครั้งนี้จำนวน 690 คน เพื่อเป็นการปูพรมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา