ประชุมประเมินสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด กำชับพื้นที่ชายแดน..
Share 26 ม.ค. 2564 | เข้าชม : 762

ยะลา ประชุมประเมินสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด กำชับพื้นที่ชายแดน และการลับลอบเข้าเมืิองผิดกฎหมาย เตรียมยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มข้น

วันนี้ 26 มค.64 ที่ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา รวมถึง ส่วนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยน และเพิ่มมาตรการต่าง ๆ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเตรียมยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มข้น เนื่องจากพื้นที่ติดชายแดน ประเทศมาเลเซีย พบมีผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย มีความเสี่ยงสูง

ในที่ประชุม เป็นการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อประเมินถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของจังหวัดยะลา โดยขณะนี้จังหวัดยะลาไม่มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาเป็นเวลา 251 วัน ตลอดจนเป็นการประเมินพื้นที่เสี่ยงที่อาจมีการพบการระบาด การดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส/ผู้ป่วยจากประเทศมาเลเซียและการลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมาย นอกจากนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ยังได้เร่งดำเนินดำเนินการค้นหาผู้มีความเสี่ยงสูงเชิงรุก ซึ่งมีเป้าหมายกว่า 2,500 คนให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทั้งกลุ่มบุคลต่างด้าว ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุ และพนักงานขับรถสาธารณะระหว่างจังหวัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชน
ส่วนเรื่องวัคซีน คาดว่าจังหวัดยะลา จะเริ่มฉีดให้ จนท.สาธารณสุขที่ต้องดูแลผู้ป่วยก่อน รวมทั้ง ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จนท.ทหาร อส.และกลุ่มโรคเรื้อรัง ตามลำดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุข จ.ยะลา ยังต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ปฏิบัติตัวตามชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัดต่อไป
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา