จ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา
Share 26 ม.ค. 2564 | เข้าชม : 254

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา
การประชุมในครั้งนี้ เพื่ออำนวยการ บูรณาการและประเมินผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง รวมไปถึงการกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และแผนงานโครงการด้านอื่นๆของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมการประฃุมโดยพร้อมเพียงกัน
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา