พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่ายะลา เชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราช....
Share 12 ม.ค. 2564 | เข้าชม : 56

วันที่ 12 ม.ค.64 ที่โรงยิมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจําจังหวัดยะลา เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดยะลา ทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 4,000 ชุด โดยมอบผ่านนายอำเภอต่างๆ ประกอบด้วย อ.เมืองยะลา 1000 ชุด อ.บันนังสตา 700 ชุด อ.รามัน 500 ชุด อ.ยะหา 600 ชุด อ.เบตง 300 ชุด อ.ธารโต 300 ชุด อ.กรงปินัง 300 ชุด และ อ.กาบัง 300 ชุด โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายมามะซูฟี อารง ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 21พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา ได้เกิดฝนตกครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้ง 8 อำเภอ โดยเฉพาะในห้วงวันที่ 4 มกราคม 2564 ได้เกิดเหตุ อุทกภัย น้ำท่วมอย่างกว้างขวาง มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวม 8 อำเภอ 55 ตำบล 306 หมู่บ้าน 18 ชุมชน มีผู้ประสบภัย จำนวน 17,218 ครัวเรือน รวม 67,044 ราย อพยพ 123 ครัวเรือน 316 ราย เสียชีวิต 2 ราย ทางจังหวัดยะลา ได้ขอความอนุเคราะห์ถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดยะลา ไปยังมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำมามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา การได้รับพระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณ ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา อย่างหาที่สุดมิได้
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา