พิธีมอบเงินพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ...
Share 8 ม.ค. 2564 | เข้าชม : 65

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.30น นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ครอบครัวนางบีเดาะ ฮาบิน จากเหตุการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ บ้านเลขที่ 11 ถนนคงคา ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เวลา10.30 น. ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ในการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม และเวลา 11.00 น. มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับกลุ่มชาติพันธุ์โอลัง อัสลี (ซาไก) ณ บ้านทับนากอ หมู่ที่ 9 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา