ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า...
Share 25 พ.ย. 2563 | เข้าชม : 115

9 กองลูกเสือ เนตรนารี ที่ยะลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
วันนี้ 25 พ.ย.63 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 เนื่ีองในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 25 พฤศจิกายน 2563 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีนายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ ทองนุ่น ครูชำนาญการ คศ.2โรงเรียนบ้านสะเอะ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ ทำหน้าที่ ผบ.กองผสม นำ 9 กองลูกเสือโรงเรียน ประกอบด้วยนักเรียนลูกเสือ เนตรนารี ครู และผู้บังคับบัญชา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ร่วมพิธีจำนวน 300 คน

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น ขณะที่เหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะที่ล่อแหลม อันตราย ประเทศตะวันตกหลายประเทศเฝ้ามองประเทศไทย ด้วยสายตาที่ปรารถนาจะเข้าครอบครอง ขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีกำลังทหารอย่างเพียงพอ แก่การรักษาเอกราช หากมิได้แก้ไขสถานการณ์อาจสูญเสียสิ่งที่เราหวงแหน คือ แผ่นดินไทย พระองค์ทรงมองเห็นการไกล จึงทรงเร่งปลุกใจคนไทยทั้งชาติ ให้สำนึกในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงสถานปณาการลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 จึงเป็นที่ทราบกันดีว่า พระองค์เป็นองค์พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย พระองค์ทรงก่อตั้งการลูกเสือไทยขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์เพื่อ อบรมจิตใจเยาวชนให้กล้าหาญ อดทน เข้มแข็ง สมเป็นลูกผู้ชาย และให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม ในยามบ้านเมืองคับขัน ลูกเสือ อาจทำหน้าที่ช่วยเหลือหรือปฏิบัติการป้องกันประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราได้ และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เสมอภาคทางการเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งทหารเข้าร่วมสงคราม จนพระองค์ได้ถูก ขนานนามว่า ' สมเด็จมหาธีรราชเจ้า ' พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ชาวไทย จึงถือว่าเป็นวันมหาธีรราชเจ้า
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา