พิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงานจ้างงานใหม่...
Share 18 พ.ย. 2563 | เข้าชม : 151

วันที่ 17 พ.ย. 63 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงานจ้างงานใหม่ ผู้จบการศึกษาใหม่ มีอัตราบรรจุงาน1,320อัตรา สอดรับนโยบายรัฐบาลCo - payment พร้อมทั้งนายภูธราช มณีรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดยะลา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน นายจ้างและผู้ประกอบการเข้าร่วม
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา