การประชุมปรึกษาหารือแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดยะลา
Share 16 พ.ย. 2563 | เข้าชม : 68

วันจันทร์ที่ 16 พ.ย 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนิบง อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายนางพาตีเม๊าะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมรับฟังการปรึกษาหารือแผนพัฒนาดิจิทัลฯ
แหล่งที่มา: สำนักงานจังหวัดยะลา