ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของฝายและแหล่งน้ำในพื้นที่...
Share 14 พ.ย. 2563 | เข้าชม : 63

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของฝายและแหล่งน้ำในพื้นที่ ตามโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจแสะสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๓ จุด ในพื้นที่ ม.๓ และ ม.๔ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา